Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

VALEO (35.2) – Alternatory / rozruszniki – Level Advanced (zaawansowany)

Liczba uczestników: min. 20 os., max. 30 os.
Czas trwania: 4 godziny
Wartość: 400 zł netto / os.
Miejsce: „w terenie” lub w centrum szkoleniowym w Strykowie

"Technologie układów Stop-Start i hybrydyzacja" (60 minut)

 • Porównanie technologii Valeo ReStart i StARS/i-StARS
 • Podziału technologii Valeo ReStart i StARS/i-StARS w zależności od zastosowania
 • Budowa różnych układów Stop-Start
 • Stany i fazy pracy różnych układów Stop-Start
 • Wskazówki naprawcze dla technologii Valeo ReStart i StARS/i-StARS
 • Architektura napędu hybrydowego

"System Stop-Start Technologia ReStart" (60 minut)

 • Podstawowe informacje dotyczące systemu Stop-Start
 • Wprowadzenie do tematu pojazdów hybrydowych
 • Zmiany w obrębie układu napędowego wynikające z zasotosowania technologii Stop-Start
 • Przedstawienie technologi Valeo ReStart
 • Porównanie komponentów technologi Valeo ReStart z klasycznymi rozwiązaniami

"Alternatory odwracalne - Technologia StARS oraz i-Stars" (120 minut)

 • Podstawowe informacje dotyczące technologii Valeo StARS
 • Ćwiczenie z zakresu pracy z układem StARS
 • Podstawowe informacje dotyczące technologii Valeo i-StARS
 • Prezentacja budowy układu i wykorzystania czujników przy systemach StARS i i-StARS
 • „Spybat” oraz akumulator i procedura jego wymiany
 • Omówienie i przegląd podzesołów, cech oraz zalet obu technologii

Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.

Szkolenie jest zaplanowane tak, aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.