Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

VALEO (35.3) – Alternatory / rozruszniki – Level Basic (podstawowy)

Liczba uczestników: min. 20 os., max. 30 os.
Czas trwania: 4 godziny
Wartość: 400 zł netto / os.
Miejsce: „w terenie” lub w centrum szkoleniowym w Strykowie

"Alternatory i Rozruszniki" (120 minut)

 • Alternatory i rozruszniki - podstawy działania, oraz:
 1. konstrukcja, rozwiązania techniczne, podział
 2. wskazówki montażowe
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiarów elektrycznych alternatora
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiarów elektrycznych rozrusznika

"Podstawowe pomiary elektryczne" (60 minut)

 • Podstawowe wartości elektryczne – napięcie, natężęnie, rezystancja, prawo Ohma
 • Pomiary elektryczne – warunki pomiaru oraz jak prawidłowo je wykonać
 • Typowe wielkości wartości układów elektrycznych używanych w branży automotive
 • Ćwieczenia praktyczne z pomiarami układów elektrycznych, specjalny zestaw ćwiczeniowy
 • Dobre i złe praktyki podczas pracy wykonywania pomiarów elektryczynch.

"Alternatory i Rozruszniki – proces regeneracji" (60 minut)

 • Proces regeneracji – podstawowe informacje, ocena podzespołów, zakres regeneracji
 • Alternatory – proces regeneracji, sprawdzenie komponentów, ocena działania
 • Rozruszniki – proces regeneracji, sprawdzenie komponentów, ocena działania
 • Prezentacja komponentów nowych i regenerowanych

Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.

Szkolenie jest zaplanowane tak, aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.