Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.20) – Naprawa i badanie pomp Common Rail oraz Quality Scan

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 000 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Część teoretyczna:

 • Budowa i zasada działania pomp CP1, CP1H, CP3, CP4,
 • Omówienie wariantów pomp CP1, CP1H, CP3, CP4,
 • Części zamienne do pomp CP1, CP1H, CP3, CP4,
 • Narzędzia do testowania pomp na pojeździe,
 • Narzędzia do naprawy pomp CP1, CP1H, CP3, CP4,
 • Technologia naprawy pomp CP1, CP1H, CP3, CP4 oraz ocena uszkodzeń,
 • Przebieg badania pomp CP1, CP1H, CP3, CP4 na EPS 708/815,
 • Koncepcja Bosch Quality Scan (BQS),
 • Dokumentacja związana z BQS.

Część praktyczna:  

 • Demontaż pomp CP1, CP1H,CP3, CP4,
 • Ocena uszkodzeń i wymiana koniecznych elementów,
 • Montaż pomp CP1, CP1H, CP3, CP4 z użyciem dedykowanych narzędzi,
 • Badanie pomp CP1, CP1H, CP3, CP4 na EPS 708,
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania Bosch Quality Scan (BQS),
 • Przeprowadzenie od początku do końca procedury BQS dla pomp oraz wtryskiwaczy.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.