Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.40) - Seminarium – Układy wtrysku benzyny

Czas trwania: 1 dzień (100% teorii)
Koszt: 400 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Czas trwania szkolenia: 4h

Seminarium z układów wtrysku benzyny przeznaczone jest dla osób, które ukończyły w naszym Centrum Szkoleniowym szkolenie z pośredniego i bezpośredniego wtrysku benzyny i chcą obecnie uzupełnić wiedzę w trybie online.  
 
Zakres tematyczny:  

  • podwójny układ wtrysku benzyny z wykorzystaniem pośredniego i bezpośredniego wtrysku benzyny na przykładzie układu zastosowanego w Audi z silnikiem EA888 trzeciej generacji;
  • bezpośredni wtrysk benzyny MED 17 UDS;
  • CVO – Controlled Valve Operation;
  • zmienne fazy rozrządu oraz system "Scavenging";
  • układy oczyszczania spalin;
  • wykorzystanie analizatora spalin do oceny sprawności silników benzynowych;
  • przykłady usterek w układach z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz możliwości ich diagnozowania;
  • LSPI (Low Speed Pre Ignition) - przedwczesny zapłon przy niskich prędkościach obrotowych silnika w układach z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Uwaga - szkolenie odbywa się w formie online.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.