Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

ATE (1.9) - Kwalifikacja do pracy przy systemach wysokiego napięcia (Szkolenie 430 ATE)

Prowadzący: Marek Warmus
Liczba uczestników: min. 8 - max. 12 os.
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 400 € + 80 € SEP netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ContiAcademy w Warszawie, ul. Centralna 2

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pracy przy systemach wysokiego napięcia w zakresie:

 • Podstawowa wiedza elektrotechniczna,
 • Zagrożenia elektryczne i pierwsza pomoc,
 • Rozpoznawanie potencjalnego ryzyka technologii wysokich napięć,
 • Środki ochrony przed porażeniem ciała i zwarciami łukowymi,
 • HV rozwiązania i technologia w pojazdach,
 • Prace elektrotechniczne według VDE 0105-100, VDE 1000-10 i DGUV 200-005,
 • Certyfikacja jako specjalista do pracy na iskro-bezpiecznych systemach wysokonapięciowych,
 • Samodzielne wykonywanie prac na systemach hybrydowych i wysokonapięciowych w pojazdach silnikowych,
 • Praktyczna praca w warsztacie.

Szkolenia skierowane do mechaników, elektryków i mechatroników samochodowych, którzy ukończyli z sukcesem szkolenie 2.3 lub legitymują się podstawową znajomością elektrotechniki.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym - możliwością zdobycia uprawnień SEP do 1 kV.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.