Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.12) – Układy klimatyzacji

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

*Akredytacja Kuratorium Oświaty


Część teoretyczna:

 • budowa układów automatycznego ogrzewania i klimatyzacji,
 • zasady bezpieczeństwa przy obsłudze układów klimatyzacji,
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z zaworem rozprężnym,
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z dławikiem,
 • budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy,
 • cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej,
 • czujniki temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza etc.,
 • nowy czynnik chłodniczy R1234yf,
 • obsługa układów klimatyzacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych.

Część praktyczna:

 • obsługa układów klimatyzacji przy użyciu urządzenia ACSxxx,
 • sprawdzenie sprawności układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia,
 • sprawdzenie szczelności układu przy próbie podciśnieniowej, nadciśnieniowej,
 • diagnostyka automatycznej klimatyzacji z wykorzystaniem urządzenia KTS,
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA,
 • wyszukiwanie usterek w układzie automatycznej klimatyzacji.

 

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.