Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.13) – Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

*Akredytacja Kuratorium Oświaty

Część teoretyczna:

 • powiązanie systemów w samochodach magistralą danych CAN,
 • topologia sieci,
 • funkcja Gateway i jej fizyczne umiejscowienie w pojeździe,
 • wymagania stawiane systemom przenoszenia danych,
 • odmiany transmisji CAN,
 • adresowanie danych,
 • ramka wiadomości, ramka błędów,
 • błędy transmisji,
 • arbitraż,
 • sprzężenie magistrali danych,
 • transmisja cyfrowa LIN,
 • transmisja cyfrowa MOST,
 • transmisja cyfrowa Byteflight,
 • transmisja cyfrowa FlexRay,
 • technika pomiarowa dla układów transmisji cyfrowej CAN i LIN,
 • funkcje sterowników centralnej elektroniki,
 • układy komfortu w nowoczesnych pojazdach posiadających układy centralnej elektroniki.

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów transmisji cyfrowej na wybranych samochodach,
 • pomiary oscyloskopowe transmisji szeregowej CAN i LIN z wykorzystaniem urządzenia FSA,
 • wyszukiwanie usterek w układach transmisji cyfrowej,
 • kompleksowa diagnostyka wszystkich układów powiązanych transmisją cyfrową,
 • diagnozowanie układów centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS,
 • wyszukiwanie usterek w układach centralnej elektroniki,
 • kodowanie sterowników centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.