Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.15) – Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

*Akredytacja Kuratorium Oświaty

Część teoretyczna:

  • działanie i zadania układu EGR (recyrkulacja spalin),
  • katalityczne reaktory spalin – rodzaje i zadania katalizatorów w silnikach Diesla,
  • przegląd stosowanych systemów filtrów cząstek stałych DPF,
  • oczyszczanie i regeneracja filtrów DPF,
  • kontrola zapełnienia filtra DPF i procesu regeneracji,
  • diagnostyka sprawności układu DPF,
  • ocena stanu filtra DPF na podstawie informacji z ECU silnika.

Część praktyczna:

  • diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.


Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.