Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.23) – Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za wady – przepisy, procedury, studia przypadków

Czas trwania: 1 dzień (100% teorii, 0% praktyki)
Koszt: 600 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Zakres szkolenia:

  • Rękojmia, gwarancja, niezgodność z umową na gruncie przepisów sprzed 25.12.2014 r.,
  • Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za wady – aktualne regulacje,
  • Procedura reklamacyjna części samochodowych firmy Bosch,
  • Odpowiedzialność serwisu za wady przy świadczeniu usług,
  • Krytyczne sytuacje w serwisie – studia przypadków.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.