Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.27) – KTS 540/560/570/590

Czas trwania: 1 dzień (70% teorii, 30% praktyki)
Wartość: 1000 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Uwaga!
Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpią do szkolenia.
 
Teoria:

 • Nowy sposób aktualizacji oprogramowania ESI [tronic] 2.0, 
 • ESI [tronic] Online – nowe możliwości oprogramowania informacyjnego,
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji multipleksera – prawidłowa lokalizacja odczepów komunikacyjnych w gnieździe diagnostycznym,
 • Rozwiązywanie problemów z komunikacją,
 • Infolinia ESI – zasady sporządzania zgłoszenia dotyczącego błędu/usterki oprogramowania ESI [tronic] 2.0,
 • Tworzenie protokołów z diagnostyki,
 • Wykorzystanie multimetru i oscyloskopu zabudowanych w interfejsach serii KTS.

 
Praktyka:

 • Diagnostyka pojazdowa na przykładzie pojazdów szkoleniowych,
 • Podłączenie UNI,
 • Praktyczne wykorzystanie instrukcji serwisowych,
 • Zadania serwisowe.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.