Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.30) - Systemy ADAS z wykorzystaniem urządzeń SCT415 oraz DAS3000

Czas trwania: 1 dzień (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 600 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Część teoretyczna:

  • przegląd systemów wspomagania kierowcy
  • budowa układów adaptacyjnego tempomatu ACC
  • asystent pasa ruchu oraz inne systemy bazujące na informacji z kamer
  • procedury diagnostyczne dla układów ACC oraz kamer

Część praktyczna:

  • identyfikacja elementów składowych układów ACC oraz kamer
  • wyszukiwanie usterek w układach ACC
  • kalibracja systemów wspomagania kierowcy przy użyciu DAS 3000

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.