Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.33) - Obsługa elektronicznych książek przeglądów marek grupy VAG, BMW, Mercedes, Ford, Mazda

Czas trwania: 1 dzień (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 500 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Program szkolenia:

  • marki: Grupa VAG, BMW, Mercedes, Ford, Mazda

Czas trwania szkolenia: 4h

Uwaga - szkolenie odbywa się w formie online.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.