Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.39) - Skrzynie automatyczne- ZF poprawna wymiana oleju wraz z omówieniem elementów mechatroniki

Czas trwania: 1 dzień (80% teorii, 20% praktyki)
Koszt: 600 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Czas trwania szkolenia: 4h

Część teoretyczna:

 • oleje w automatycznych skrzyniach ZF, serwis kity - pełne zestawy do wymiany oleju, procedura wymiany;
 • znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w dzisiejszych przekładniach automatycznych Podstawy funkcjonowania skrzyń automatycznych oraz przekładni;
 • budowa skrzyni 6, 8 HP Znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w skrzyniach automatycznych;
 • procedury wymiany oleju - statyczna, dynamiczna, porównania oraz konsekwencje;
 • wymiana oleju: sprawdzanie stanu oleju Wymiana gniazda elektrycznego na skrzyni;
 • różne problemy związane z przełączaniem biegami, problemy w pracy skrzyni Elektroniczno - hydrauliczny moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów- mechatronica - budowa, elementy składowe;
 • możliwości diagnostyczne;
 • kasowanie wartości adaptacyjnych oraz adaptacja układu.  

 
Zajęcia praktyczne - Praca na mechatronice:

 • wykonywanie czynności serwisowych na module mechatroniki;
 • rozbieranie na poszczególne elementy modułu mechatronicznego, ocena zużycia poszczególnych elementów, wymiana, naprawa;  
 • wpływ zewnętrznych elementów na stan pracy skrzyni. Adaptacja automatycznej skrzyni biegów.

Uwaga - szkolenie odbywa się w formie online.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.