Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.5) – Geometria zawieszenia pojazdów

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

*Akredytacja Kuratorium Oświaty


Budowa zawieszeń, koncepcja geometrii zawieszenia. Diagnostyka, naprawa oraz regulacja zawieszenia z wykorzystaniem urządzeń FWA 4630 FWA 44XX/43XX i dokumentacji serwisowej ESI[tronic].

Część teoretyczna:

 • pojęcia związane z geometrią zawieszenia:
  • zbieżność / rozbieżność / zbieżność połówkowa,
  • pozytywny / negatywny kąt pochylenia koła,
  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
  • promień zataczania,
  • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
  • moment skręcania,
  • moment stabilizacyjny,
  • różnica pomiędzy osią symetrii pojazdu, a geometryczną osią jazdy,
  • przesunięcie osi pojazdu,
  • różnice w rozstawie osi,
  • przesunięcie boczne,
  • przesunięcie kół,
  • różnice w rozstawie kół,
 • rola powyższych parametrów i ich wzajemne zależności,
 • wpływ powyższych parametrów na prowadzenie pojazdu w przypadku nieprawidłowości (uszkodzenia elementów zawieszenia, błędna regulacja),
 • rola układu trapezowego w kierowaniu pojazdem,
 • różnice kąta skrętu kół – zadanie, przykłady uszkodzeń wpływających na ten parametr,
 • oznaczenia felg i opon – typowe uszkodzenia, przyczyny,
 • czynności przygotowawcze do pomiaru geometrii / warunki brzegowe,
 • zasady pomiaru urządzeniami FWA.

Część praktyczna:

 • pełen proces od przygotowania do pomiaru (weryfikacja uszkodzeń dyskwalifikujących, sprawdzenie warunków brzegowych – obciążenie pojazdu, poziom nadwozia itp.) poprzez pomiar zasadniczy kilkoma typami urządzeń FWA, interpretację wyników, regulację lub naprawę i regulację,
 • część praktyczna odbywa się na wielu różnych / charakterystycznych typach zawieszeń.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.