Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.6) – Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem diagnoskopu FSA

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

Część teoretyczna:

 • Budowa diagnoskopu FSA7xx, podstawowe parametry, zastosowanie sond,
 • pomiarowych standardowych i opcjonalnych,
 • Przykładowe testy kontrolne z wartościami porównawczymi, 
 • Prąd spoczynkowy akumulatora Akumulator/rozrusznik/kompresja względna Akumulator/prąd rozrusznika/pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora. Ocena sprawności alternatora. Test uzwojenia pierwotnego układu zapłonowego. Test uzwojenia wtórnego układu zapłonowego. Ciśnienie spiętrzania spalin,
 • Przykładowe pomiary dedykowane dla czujników i elementów wykonawczych, 
 • Oscyloskop dwukanałowy, 
 • Przebiegi referencyjne zawarte w dokumentacji ESI [tronic], 
 • Tworzenie własnej bazy danych „Krzywe porównawcze”. 

Część praktyczna:
Testy diagnostyczne oraz pomiary oscyloskopowe z wykorzystaniem diagnoskopu FSA 7xx oraz dokumentacji ESI[tronic].   

 • Pomiar poboru prądu spoczynkowego z akumulatora, 
 • Pomiar kompresji względnej dla silnika benzynowego i diesla, 
 • Ocena sprawności alternatora,
 • Ocena sprawności układu rozruchowego, 
 • Pomiar ciśnienia spiętrzania spalin przed katalizatorem, 
 • Oscyloskopowe pomiary prądowe dla wtryskiwaczy silników benzynowych np. FSI i diesla np.CR, 
 • Oscyloskopowe pomiary dla przepływomierzy HFM np. HFM6, HFM7, 
 • Dwukanałowe oscyloskopowe pomiary dla czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu, 
 • Pomiary sygnałów PWM, 
 • Pomiary sygnały z czujnika położenia pedału przyspiesznika, 
 • Pomiary przebiegów oscyloskopowych na magistrali danych CAN, 
 • Wykonanie przykładowych pomiarów diagnoskopem FSA7xx na podstawie dokumentacji ESI[tronic], 
 • Diagnostyka układu zapłonowego.  

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.