Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.8) - Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch na przykładzie grupy Volkswagen

Czas trwania: 2 dni (50% teorii, 50% praktyki)
Koszt: 1 200 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe BOSCH

* Akredytacja Kuratorium Oświaty

Część teoretyczna:

 • systemy bezpośredniego wtrysku benzyny – MED na przykładzie systemów MED 9 i MED 7, znajdujących zastosowanie w samochodach grupy VW,
 • FSI a klasyczne silniki, spalanie mieszanek ubogich jednorodnych i uwarstwionych – korzyści, problemy,
 • obwód niskiego ciśnienia paliwa: budowa i zasada działania systemu o zmiennym, elektronicznie regulowanym wydatku; integrator, adaptacje, ustawienia podstawowe,
 • obwód wysokiego ciśnienia paliwa: budowa i zasada działania układu; budowa, zasada działania pomp wysokociśnieniowych – warianty, regulacja wysokiego ciśnienia, typowe usterki, tryby awaryjne, zachowania systemu,
 • wtryskiwacze wysokociśnieniowe – koncepcja sterowania, diagnostyka, montaż/demontaż,
 • układ dolotowy: kierownice powietrza – budowa, cel stosowania, koncepcja sterowania, tryb awaryjny,
 • tryby pracy silnika – rodzaje mieszanek, sposoby ich realizacji, zachowania systemu, tryby awaryjne, diagnostyka,
 • układ wydechowy – obróbka spalin: budowa układu wydechowego, warianty,
 • sonda szerokopasmowa w procesie regulacji składu mieszanki o zmiennym λ, budowa, zasada działania, diagnostyka,
 • układ gromadzenia i redukcji tlenków azotu (NOx): emisja i redukcja tlenków azotu: budowa i zasada działania układu kumulacji i redukcji NOx, katalizator zasobnikowy NOx, czujnik NOx – budowa, zasada działania, zadania, diagnostyka, problem zasiarczania i odsiarczania katalizatorów NOx (również w kontekście jakości i zużycia paliwa),
 • recyrkulacja spalin w silnikach FSI,
 • zmienne fazy rozrządu (również, jako element walki z tzw. turbodziurą),
 • elektronicznie sterowany układ chłodzenia: układ z elektronicznie sterowanym termostatem (budowa, zasada działania, cel stosowania, tryb awaryjny, diagnostyka), elektronicznie sterowane wentylatory (cel stosowania, sterowanie, diagnostyka),
 • oddławienie silników FSI w kontekście wzmocnienia siły hamowania.

Część praktyczna:

 • diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.