Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Szkolenie (ustawa F-Gaz) 24.1

Prowadzący: Zenon Rudak
Liczba uczestników: min. 6 os., max. 12 os.
Czas trwania: ok. 5 godzin
Koszt: 400 zł netto / os.
Miejsce: Wymagana sala szkoleniowa

Tematy poruszane w czasie szkolenia KLIMATYZACJA, którego celem jest uzyskanie zaświadczenia wymaganego Ustawą:

  • efekt cieplarniany
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. i wynikające z niej obowiązki osób świadczących usługi serwisowania i napraw układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych
  • budowa i działanie układów klimatyzacji samochodowych
  • diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
  • obsługa okresowa układów klimatyzacji samochodowych
  • narzędzia do obsługi i diagnostyki układów klimatyzacji samochodowych
  • odzysk czynników chłodniczych z układów klimatyzacji samochodowej
  • postępowanie z pojemnikami na czynniki chłodnicze używane w klimatyzacji samochodowej.

Po spotkaniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.