Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

F-Gaz (24.1)

Prowadzący: Zenon Rudak
Liczba uczestników: min. 6 os., max. 12 os.
Czas trwania: ok. 5 godzin
Koszt: 340 zł netto / os.
Miejsce: Wymagana sala szkoleniowa

Zakres szkolenia:

  1. Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Dz. U. poz. 881,
  2. Obieg samochodowego układu klimatyzacji,
  3. Części układu: budowa, usterki, diagnostyka, wymiany,
  4. Olej w układzie klimatyzacji,
  5. Obsługa okresowa układu klimatyzacji,
  6. Odkażanie wnętrza pojazdu z układem klimatyzacji,
  7. Stosowanie urządzeń do obsługi klimatyzacji – budowa, działanie, łączenie z układem w samochodzie.

Po spotkaniu, będzie wystawienie zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.