Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

HENGST (34.2) – HENGST DAY

Prowadzący: Witold Rogowski
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 1 500 zł netto / szkolenie

Fachowa porada szkoleniowca w głównym holu firmy partnera. Jest to rodzaj całodniowego „eventu”, gdzie szkoleniowiec stawia stand/stoisko reklamowe w „centralnym” punkcie firmy, rozmawia ze wszystkimi klientami.
Jest to bardzo ciekawa forma szkolenia bezpośredniego, z klientami którzy tego dnia odwiedzają firmę.

Unikalną formułę Hengst Day można przeprowadzić przy spełnieniu warunków tj: najpierw szkolenie techniczne + szeroka oferta filtrów Hengst na stanie w magazynie partnera (minimum 200-300 referencji). Tylko wtedy ma to sens i przyniesie wszystkim stronom spodziewane korzyści.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.