Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

MAGNETI MARELLI (26.17) – Szkolenie z zakresu Ustawy o F-Gazach zakończone uzyskaniem zaświadczenia

Koszt: 400 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Magneti Marelli lub u klienta

Zakres szkolenia:

 • Środki ostrożności przy obsłudze klimatyzacji samochodowych,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr.842/2006, 307/2006 i 206/40WE,
 • Czynniki chłodnicze – ich własności i wpływ na środowisko – współczynnik GWP,
 • Obieg czynnika chłodniczego w samochodowych układach klimatyzacji,
 • Sprężarka o zmiennej wydajności –budowa, diagnostyka, wymiana,
 • Sprężarka typu „Scroll”,
 • Oleje stosowane w układach klimatyzacji – właściwości i zastosowanie,
 • Urządzenia do obsługi klimatyzacji samochodowych,
 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy,
 • Diagnostyka – podłączenie i odłączenie zestawu do odzysku f-gazów do króćców serwisowych, kontrola ciśnień, sprawdzenie szczelności układu,
 • Sposoby odkażania parownika.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.