Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

MAGNETI MARELLI (26.36) – Uprawnienia SEP do 1 kV

Koszt: 600 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Magneti Marelli lub u klienta

Zakres szkolenia:

  • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz powyżej 1 kV Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • Urządzenie elektrotermiczne,
  • Urządzenia do elektrolizy,
  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • Elektryczna sieć trakcyjna,
  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej wymienionych.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.