Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

MAGNETI MARELLI (26.8) – Oscyloskop w praktyce warsztatowej z użyciem testera Flex

Koszt: 400 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Magneti Marelli lub u klienta

Zakres szkolenia:

 • Strategia zasilania podzespołów we współczesnych pojazdach samochodowych,
 • Topologia połączeń elektrycznych w samochodzie – napęd, nadwozie, podwozie, komfort,
 • Najczęściej występujące usterki elektryczne we współczesnych pojazdach samochodowych,
 • Magistrale komunikacyjne i problemy z nimi związane – w tym CAN, Flexray, Mosfet, Lin,
 • OBD II i zunifikowane kody błędów DTC (P0…, B0…, C0…, U0….) – warunki występowania,
 • Urządzenia diagnostyczne, testery, mierniki, oscyloskopy, oprogramowanie diagnostyczne,
 • Metody pomiarów i weryfikacji warsztatowej, analiza sygnałów, ramek „zamrożonych”,
 • Zasada działania, budowa i obsługa oscyloskopu (cyfrowy, analogowy),
 • Podstawowe zastosowania oscyloskopu w technice pomiarowej,
 • Wartości pomiarowe i ich interpretacja – korzystanie ze wzorów przebiegów (metoda porównawcza),
 • Wpływ oscyloskopu na źródło badanego sygnału,
 • Dokumentacja techniczna – praktyczne posługiwanie się schematami elektrycznymi,
 • Budowa poszczególnych czujników i elementów wykonawczych, zasada ich działania,
 • Generatory przebiegów (w tym PWM) i ich zastosowanie w sterowaniu elementów,
 • Czujniki temperatury, ciśnienia, ABS, TPMS – pomiary, interpretacja wyników,
 • Szerokopasmowe i dwustanowe sondy lambda, metody ich sprawdzania, pomiary,
 • Poszukiwanie „przygotowanych” usterek w układach sterowania samochodu (także CAN),
 • Określanie przyczyn ich powstania na podstawie kodów błędów, pomiarów + naprawa,
 • Ćwiczenia praktyczne „na samochodach, modelach” z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.