Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

NGK (14.1) – Sensory / Czujniki MAP MAF EGTS ESPS

Liczba uczestników: min. 10 os.
Czas trwania: Każdy temat trwa 2 godziny lub całość 3 - 4 godziny
Wartość: 280 zł netto / os.
 • Czujniki MAP Czujnik Ciśnienia Bezwzględnego w Kolektorze Dolotowym
 • Czujniki MAF Przepływomierz Masowy Powietrza

CZAS TRWANIA 2 H

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania czujników MAP i MAF  Wiedza na temat oferty NTK w zakresie MAP i MAF. Umiejętność odróżnienia różnych rodzajów czujników pod względem budowy i sygnału. Umiejętność diagnozowania. Umiejętność doboru odpowiedniego czujnika. Zdobycie wiedzy fachowej w zakresie produktów NGK. Podkreślenie jakości produktów (kompetencje OE), nabycie świadomości, że firma NGK rzeczywiście sprawdza wszystkie reklamowane produkty w Serwisie Gwarancyjnym w Ratingen.
 

Zakres szkolenia:

 • Ogólne wyjaśnienie zasady działania czujników MAF MAP
 • Przedstawienie różnych typów czujników MAF ( hot film, hot wire )
 • Szczegółowe wyjaśnienie obwodu elektrycznego czujników
 • Wartości napięcia, oporu (sygnałów) różnych czujników MAP MAF
 • Przedstawienie metod diagnostyki
 • Wskazówki doboru właściwych czujników
 • Typowe usterki i ich przyczyny (niewłaściwe zastosowanie)
 • Wykrywanie przepływu zwrotnego

 

 • Czujniki Temperatury Spalin (EGTS)

CZAS TRWANIA 1,5 H

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania czujników temperatury (typu NTC, PTC). Wiedza na temat oferty NTK w zakresie CTS. Umiejętność odróżnienia różnych rodzajów NTK (typ C i E). Umiejętność diagnozowania. Umiejętność doboru odpowiedniego czujnika. Zdobycie wiedzy fachowej w zakresie produktów NGK. Podkreślenie jakości produktów (kompetencje OE), nabycie świadomości, że firma NGK rzeczywiście sprawdza wszystkie reklamowane produkty w Serwisie Gwarancyjnym w Ratingen.
Zrozumienie możliwości biznesowych związanych ze sprzedażą EGTS na niezależnym rynku części zamiennych.


Zakres szkolenia:

 • Ogólne wyjaśnienie zasady działania czujników typu PTC i NTC
 • Przedstawienie dwóch różnych typów czujników NTK (obydwa NTC)
 • Szczegółowe wyjaśnienie obwodu elektrycznego czujnika temperatury
 • Wyjaśnienie obwodu elektrycznego z rezystorem typu “dual pull up”
 • Wartości napięcia, oporu (sygnałów) różnych czujników NTK
 • Przedstawienie metod diagnostyki
 • Wskazówki doboru właściwych czujników
 • Typowe usterki i ich przyczyny (niewłaściwe zastosowanie)
 • W idealnej sytuacji powinny zostać zaprezentowane pomiary w samochodzie (zależy od dostępności i pomieszczenia)

 

 • Czujniki prędkości i położenia silnika  (ESPS)

CZAS TRWANIA 1 H

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z zasadami działania czujników obrotu wału i wałka rozrządu. Zadania, zastosowania oraz konsekwencje uszkodzonych czujników a także diagnostyka i rodzaje uszkodzeń. Wiedza techniczna NGK nacisk na jakość produktu (kompetencje OE), Przedstawienie platformy TekniWiki zawierającej interaktywne moduły szkoleniowe, informacje diagnostyczne oraz techniczne prezentacje wideo, a także informacje pozwalające rozwiązać problemy związane ze wszystkimi produktami NGK i NTK.

Zakres szkolenia:

 • Objaśnienie zasady działania czujników prędkości obrotowej/ pozycji wału i wałka rozrządu
 • Omówione typów: hallotronowe/indukcyjne/przesunięcia fazowego
 • Szczegółowe wyjaśnienie sygnałów i połączeń
 • Diagnostyka czujników
 • Typowe uszkodzenia i kody błędów
 • Montaż i kalibracja

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.