Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

NGK (14.2) – Sondy lambda

Liczba uczestników: min. 10 os.
Czas trwania: 2 godziny
Wartość: 280 zł netto / os.

Cel szkolenia:
Nabycie przez mechaników umiejętności doboru właściwej sondy lambda. Objaśnienie różnych technologii sond lambda. Przekazanie wiedzy na temat diagnozowania sond / układów. Pokazanie techniczne doświadczenie NGK. Podkreślenie jakości produktów, nabycie świadomości, że firma NGK rzeczywiście sprawdza wszystkie reklamowane produkty w Serwisie Gwarancyjnym w Ratingen. Przekazanie wskazówek umożliwiających uniknięcie powtórnych napraw dzięki właściwej diagnostyce i montażowi.
Zrozumienie możliwości biznesowych związanych ze sprzedażą sond lambda na niezależnym rynku części zamiennych.

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja ta jest skierowana do mechaników / techników
  • W sposób ogólny przedstawia wszystkie rodzaje sond lambda i NOx, ich właściwości oraz typowe zastosowania
  • W osobnym rozdziale zostały przedstawione sondy do motocykli
  • Wyjaśnia zasady działania, sygnały i przewody równych typów
  • Przedstawiono typowe usterki oraz ich przyczyny
  • Przedstawiono wskazówki diagnostyczne i porady jak dzięki poprawnej diagnostyce uniknąć ponownej naprawy oraz jak eliminować źródła problemów
  • W idealnej sytuacji powinny zostać zaprezentowane pomiary w samochodzie (zależy od dostępności i pomieszczenia).

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.