Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

NGK (14.6) – Produktowe szkolenie dla sił sprzedaży

Czas trwania: 1 godzina

Cel szkolenia:
Prezentacja ta jest skierowana do pracowników dystrybutorów. Zawiera informacje marketingowe i techniczne na temat obu marek NGK i NTK. Omówimy szerokość oferty z podziałem na grupy produktowe i rynki zbytu oraz szczegółowe pokrycie parku samochodowego. Ogólne informacje na temat technologii i rozwoju poszczególnych linii produktowych. Uczestnicy szkolenia zyskają świadomość możliwości biznesowych, jakie zapewnia szerokość naszej oferty oraz podpowie jak zwiększyć efektywność sprzedaży. Przedstawienie platformy TekniWiki zawierającej interaktywne moduły szkoleniowe, informacje diagnostyczne oraz techniczne prezentacje wideo, a także informacje pozwalające rozwiązać problemy związane ze wszystkimi produktami NGK i NTK.

Zakres szkolenia:

  • NGK / NTK – omówienie specyfiki obu marek
  • Przedstawia wszystkich linii produktowych: świece zapłonowe, świece żarowe, sondy lambda, cewki zapłonowe, EGTS, MAF, MAP, ESPS
  • Omówienie rynków zbytu
  • Wyjaśnienie jak efektywnie zwiększyć sprzedaż
  • Praktyczne wskazówki odnośnie doboru i wyszukiwania naszych produktów
  • Wyszukiwarka produktowa, strona techniczna TekniWiki

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.