Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

PROFIAUTO (22.4) - Podstawowe pomiary w elektryce i elektronice samochodowej

Prowadzący: Łukasz Cholewa
Liczba uczestników: min.10 os., max. 20 os.
Czas trwania: ok. 4 godziny
Koszt: 200 zł netto / os.

Poniżej krótka agenda szkolenia:

1. Omówienie podstawowych wielkości elektrycznych,
2. Prawo Ohma i Kirchhoffa w praktyce,
3. Budowa obwodów elektrycznych:

  • omówienie wybranych elementów składowych obwodu,   
  • obliczanie napięcia, rezystancji i natężenia prądu,

4. BHP przy pomiarach elektrycznych,
5. Urządzenia pomiarowe:

  • analogowe,
  • cyfrowe,
  • oscyloskop,
  • tester diagnostyczny,

6. Pomiary elektryczne,
7. Omówienie działania i diagnostyki wybranych czujników – nawiązanie do cyklu szkoleń z elektryki w pojazdach samochodowych.


Uwaga! Na szkoleniu powinien być dostęp do zasilania 230V (min .10 gniazdek), stoły dla uczestników do ćwiczeń praktycznych, a także ekran lub biała ściana do wyświetlania prezentacji

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.