Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

SNAP-ON (40.5) - Diagnostyka komputerowa napędów hybrydowych

Prowadzący: Marcin Friebe
Liczba uczestników: min.10 os., max. 25 os.
Czas trwania: ok 4 - 5 godzin
Wartość: 250 zł netto / os.

Szkolenie omawia szczegółowe warunki oraz przebieg najważniejszych procedur serwisowych i naprawczych w współczesnych pojazdach wymagających zastosowania testerów diagnostycznych.

Zakres szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie użytkownika do skutecznej diagnozy układów hybrydowych w oparciu o dane udostępnione prze sterowniki zarządzania napędem hybrydowym. Do tego celu niezbędnym jest poznanie zasady działania popularnych typów napędów hybrydowych (np. HSD, IMA), rozpoznanie kluczowych komponentów systemu oraz określenie podstawowych obszarów zainteresowań diagnosty oraz zasad bezpieczeństwa. Przygotowane przykłady procedur diagnostycznych prezentują skuteczne metody korzystanie z parametrów pracy układów hybrydowych (PID), właściwe wykorzystanie aktywnych testów funkcjonalnych oraz bezpieczne przeprowadzanie procedur weryfikacji kodów usterek napędu hybrydowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Program szkolenia:
1. Popularne typy napędów hybrydowych:

 • Układ hybrydowy o konstrukcji równoległej,
 • Układ hybrydowy o konstrukcji szeregowo-równoległej.

2. Równoległy układ hybrydowy IMA (Honda):

 • Budowa i zasada działania systemu IMA (moduł PCU, inwerter, konwerter silnik elektryczny, blok akumulatorów, system chłodzenia),
 • Diagnostyka błędów układu chłodzenia IPU,
 • Diagnostyka i kalibracja wirnika silnika,
 • Zarządzanie akumulatorami (schemat logiczny, przegląd parametrów),
 • Weryfikacja degradacji akumulatorów,
 • Procedura wymiany bloku akumulatorów (z użyciem testera diagnostycznego),
 • Procedura diagnostyczna usterki komunikacji F-CAN.

3. Układ hybrydowy szeregowo-równoległy HSD (Toyota):

 • Budowa i zasada działania układu hybrydowego HSD (moduły kontrole, zespół inwerter/konwerter, przeniesienie napędu, silniki-generatory…),
 • Określenie kluczowych punktów diagnostycznych dla napędu HSD (bezpieczeństwo, temperatura, komunikacja ze sterownikiem silnika spalinowego, przeniesienie napędu, akumulator HV),
 • Moduły kontrolne HV ECU oraz BSU (ogólne zasady diagnostyczne, diagnostyka sygnałów, procedura weryfikacji usterek komunikacji, sygnatury oscyloskopowe sygnałów, procedury testowe),
 • Zespół inwerter-konwerter (budowa, działanie, diagnostyka kodów usterek),
 • Zarządzanie temperaturą w napędzie hybrydowym HSD (parametry, diagnostyka kodów usterek),
 • Układ przeniesienia napędu eCVT (przykład diagnostyki kodów usterek),
 • Diagnostyka bloku akumulatorów HV (zarządzanie baterią, weryfikacja stanu akumulatorów, przykładowe procedury weryfikacji kody usterek.

4. Metody uproszczone przygotowane przez firmę SUN:

 • Narzędzia analizy parametrów pracy (progi uruchomienia, kursor),
 • Wykorzystanie gotowych baz danych pomiarów,
 • Przykłady zastosowania narzędzi inteligentnej diagnostyki prowadzonej.

Zakres część praktycznej*:
Analiza parametrów pracy samochodu z napędem hybrydowym z użyciem zaawansowanego testera diagnostycznego, określenie dostępnych procedur diagnostycznych, przykład pomiaru sygnatury oscyloskopowej sygnału (np. magistrali komunikacyjnej).

*W zależności od dostępności pojazdu

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.