Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

ZF SACHS (21.1) – Układ przeniesienia napędu w pojazdach osobowych

Prowadzący: Bartosz Rychlik ZF
Czas trwania: 2,5 godziny
Wartość: 350 zł netto / os.

1.Sprzęgła Sachs podstawowe informacje.
2.Sprzęgła z dociskami XTend.
3.Systemy wyprzęgające w nowoczesnych układach sprzęgłowych ich budowa oraz  diagnoza.
4.Koła dwumasowe. Idea zastosowania, DKZ budowa, różnice w budowie kół dwumasowych zamachowych, wpływ budowy na diagnozę DKZ.
5.Informacje na temat rozpatrywania reklamacji.

Korzyści : Uczestnik szkolenia uzyska informacje na temat bodowy i działania poszczególnych komponentów sprzęgła w tym dwumasowego koła zamachowego. Duży nacisk podczas szkolenia jest kładziony na odpowiednią diagnostykę usterek, określaniu przyczyn i zasad postępowania.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.