Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

ZF SACHS (21.2) – Układy zawieszenia, amortyzatory i sprężyny

Czas trwania: 1,5 godziny
Wartość: 350 zł netto / os.
  1. Amortyzator ważny element bezpieczeństwa na drodze, budowa.
  2. Typy amortyzatorów, nowe konstrukcje amortyzatorów w nowoczesnych układach zawieszenia.
  3. Wpływ sprawności amortyzatorów na działanie elektronicznych układów kontroli trakcji.
  4. Systemy zawieszenia oferowanych przez ZF Aftermarket.
  5. Sprężyny zawieszenia Sachs – informacje ogólne.
  6. Informacje na temat rozpatrywania reklamacji.

Korzyści : Uczestnik szkolenia uzyska informacje na temat bodowy i działania poszczególnych komponentów układu zawieszenia.  Podczas szkolenia będę zaprezentowane nowe rozwiązania konstrukcyjne w tym obszarze.
Uczestnik uzyska informacje na temat typowych uszkodzeń, instrukcji napraw czy działań prewencyjnych.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.