Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

ZF SACHS (21.3) – Skrzynie automatyczne, zestawy olejowe (ZF)

Prowadzący: Bartosz Rychlik ZF
Czas trwania: 1,5 godziny
Wartość: 350 zł netto / os.
  1. Podstawy funkcjonowania skrzyń automatycznych oraz przekładni hydrokinetycznej.
  2. Budowa skrzyń biegów serii  HP.
  3. Znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w skrzyniach automatycznych.
  4. Procedury wymiany oleju – statyczna, dynamiczna, porównania oraz konsekwencje.
  5. Wymiana oleju.
  6. Możliwości diagnostyczne.

Korzyści : Uczestnik szkolenia uzyska informacje na temat budowy automatycznych skrzyń biegów bezpośrednio od producenta.  Będzie mógł wykonać  serwis olejowy, przeprowadzić podstawową diagnostykę.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.