Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Formularz rejestracyjny MS


Nowość!!!

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji MotoSerwis dostępnej w katalogu ProfiAuto. Katalog dostępny jest pod adresem: katalog.profiauto.pl

W celu otrzymania licencji DEMO prosimy wypełnić cały formularz rejestracyjny.

LICENCJA PRÓBNA DEMO PRZYZNAWANA JEST TYLKO NA 1 miesiąc i zawiera wszystkie moduły, włącznie z modułem Smart FIX.
SmartFIX zawiera Biuletyny Serwisu Technicznego (Technical Service Bulletins - TSBs) - czyli informacje techniczne dotyczące konkretnych usterek i sposobu ich usunięcia.

Po zakończeniu wersji DEMO kolejne licencje przyznawane są przez naszych partnerów handlowych - szczegóły www.moto-serwis.pl

UWAGA!!!

Usługę sprzedaży licencji uważamy za wykonaną w momencie udostępnienia nabywcy hasła do licencji online oraz loginu do licencji online.

WAŻNE!!!
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu, zwrotnie na e-mail podany w formularzu zostanie odesłane potwierdzenie wykonania licencji online w wersji DEMO. 

 

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach o których mowa w Polityce prywatności.

  • wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.