Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Zapytanie o pomoc techniczną

Aby uniknąć nieporozumień, należy wypełnić formularz zaznaczając w opisie problemu wariant wyposażenia pojazdu np. w przypadku schematów, instrukcji, procedur serwisowych.


Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi, zwłaszcza o prawie:

  • wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.