Moderně, na základě zkušeností

Rozhovor s Łukaszem Kopcem, členem představenstva a marketingovým ředitelem Moto-Profil.

Rozhovor s Łukaszem Kopcem, členem představenstva a marketingovým ředitelem Moto-Profil.

Redakce: Přidal jste se k představenstvu Moto-Profil a zároveň jste zůstal marketingovým ředitelem. S jakými změnami a výzvami se pojí přijetí nové funkce?

Łukasz Kopiec: K nové funkci přistupuji jako k velké poctě a závazku. Mám jasnou vizi toho, co chci vnést do představenstva společnosti a z jakých součástí svých zkušeností budu vycházet. Má marketingová perspektiva se jistě promítne do péče o co nejlepší výsledky firmy a její významné místo v oboru. Chci také pokračovat ve strategii posilování partnerů Moto-Profil, která pozitivně ovlivňuje jejich pozice na trhu. Představujeme soustavu spojených nádob, a na naší straně leží komplexní podpora partnerů, např. v marketingové oblasti, prodeji nebo IT, a také inspirování k moderním řešením určujícím standardy v oboru. Cesta, jíž se nyní Moto-Profil ubírá, vznikla na základě dlouholetých zkušeností, ale zohledňuje aktuální očekávání dynamického trhu. Obchodní prostředí nám každý den ukazuje, že je to správný směr.

R: Ve společnosti Moto-Profil jste zastával několik pozic. Jak přesně vypadala vaše cesta rozvoje ve firmě?

ŁK: Moje kariéra v Moto-Profilu začala před 15 lety. Od začátku jsem se věnoval projektům spojeným s marketingem. S velkým potěšením jsem se podílel na procesech, které posilovaly Moto-Profil, značku ProfiAuto, povědomí o ní mezi aktuálními a budoucími partnery a zákazníky. Během všech těch let jsem zastával např. funkci marketingového specialisty, vedoucího marketingového oddělení a marketingového ředitele Moto-Profil a ProfiAuto. Jako člen představenstva určitě využiji mnohé ze zkušeností získaných na těchto pozicích.

R: Co se ve firmě a na následném trhu během těchto 15 let změnilo?

ŁK: Je to opravdu dlouhé období a z této perspektivy si lze povšimnout mnoha změn. Následný trh se během této doby musel vypořádat s celosvětovou hospodářskou krizí, právními změnami nebo narůstající konkurencí ze strany automobilových koncernů a jejich expanzivních marketingových strategií. Velkou výzvou také bylo přizpůsobit se dynamice rozvoje e-commerce, která - obzvláště v posledním desetiletí - prodej ovládla. Z každé z těchto situací vyšel následný trh posílený. Paralelně a stejně dynamicky probíhala i historie Moto-Profil. Vždy jsme věnovali velkou pozornost analýze situace v oboru, což je jeden z klíčových faktorů pro plánování činnosti. Zvolili jsme si cestu smělých rozhodnutí a modernosti. Přetváříme obchodní vize do konkrétních opatření, která zajišťují bezpečí nám, našim zaměstnancům a partnerům. Pro nás je motorismus nejen práce, ale také vášeň - to vždy byly, jsou a budou základy společnosti Moto-Profil a značky ProfiAuto.

R: Na jaké projekty jste obzvláště hrdí?

ŁK: Měl jsem to potěšení pracovat na mnoha projektech, které v oboru vyvolaly široký ohlas. Když bych měl vyjmenovat ty, které mi osobně přinesly největší uspokojení, určitě by to byly marketingové projekty realizované pro značku ProfiAuto. Během let jsme spustili mnoho aktivit, které se promítly na její rozšíření a velikost sítě partnerů. Značnou část těchto činností můžeme směle označit za přelomové nebo unikátní. Příkladem je televizní program „Projekt warsztat” vzniklý ve spolupráci s TVN. Šlo o projekt podporující rozvoj sítě servisů ProfiAuto a budující pozitivní image oboru v očích řidičů. Dostali jsme díky němu ocenění v prestižní soutěži „Kreatura”, kde se oceňují nejlepší marketingová díla a realizace v Polsku. V současnosti je ProfiAuto Serwis největší síť nezávislých servisů v Polsku, a my stále aktivně pracujeme na profesionalizaci standardu zákaznické obsluhy v nezávislých servisech.

Jednou z nejdůležitějších věcí je aplikace ProfiAuto, která vznikla dříve, ale rychle se rozvinula v těchto nesnadných, pandemických časech, kdy se z ní stal pro řidiče skvělý nástroj. Díky našemu řešení mohou zadat služby servisu doslova bez opouštění domova a za vše zaplatit prostřednictvím moderních forem plateb v aplikaci. Je to první takovéto řešení v Polsku. Jsem pyšný na to, jak se rozvíjí a jak je přijímána na trhu, tím spíše, že zodpovídám za marketingovou strategii aplikace.

Nesmírně důležité projekty pro mě byly všechny, které spojují potřeby následného trhu s očekáváními řidičů, včetně událostí ProfiAuto PitStop a mezinárodního motoristického veletrhu ProfiAuto Show. Zkušenosti získané během jejich realizace se promítly přímo na rozvoj sítě ProfiAuto a ProfiAuto Serwis, stejně jako na posílení pozice našich partnerů na jejich lokálních trzích.

V současnosti silně sázíme na obchodní a marketingové aktivity. Letos na trhu debutovala řada výrobků ProfiPower, zajišťující nejlepší možný poměr ceny a kvality. Těší se čím dál větší oblibě a známosti mezi zástupci velkoobchodů, obchodů a autoservisů, stejně jako mezi řidiči. Základem efektivní činnosti v této oblasti je účinná marketingová strategie, kterou pod mými křídly realizuje marketingové oddělení Moto-Profil.

R: Moto-Profil se dynamicky rozvíjí. Jak vypadá aktuální vize představenstva ve věci budoucnosti firmy?

ŁK: Soustředíme se především na další rozvoj a spolupráci s našimi partnery. Máme jasně vytyčenou cestu. Rozšiřujeme síť ProfiAuto Serwis, dodáváme čím dál více moderních nástrojů našim partnerským velkoobchodům a obchodům. Oceňují to rovněž dodavatelé, s nimiž spolupracujeme. Jde o strukturu win-win. Vytváříme moderní organizaci, která při plánování dalších kroků naslouchá lidem. Na naší straně leží efektivní řízení a odvážný přístup k výzvám. Díky dlouholeté spolupráci, dobrým vztahům s partnery a jejich nasazení se směle díváme do budoucnosti.

R: Jaké projekty teď budou pro Moto-Profil a ProfiAuto priorita, na co se soustředíte při organizaci aktuální práce?

ŁK: Před námi leží další výzvy spojené s aktuální situací na trhu a dalším přenášením některých aktivit na internet, což už dlouho úspěšně realizujeme. Stále modernizujeme náš katalog a informační systémy. Zavádíme také nová řešení, která zefektivňují a dynamizují činnost a spolupráci s partnery. Ukázala to třeba naše aplikace s funkcí ProfiAuto Pay nebo projekt Virtuální servis. Můžeme díky nim nejen prezentovat, jak by měl vypadat ukázkový servis, ale v budoucnu také vést školení na dálku. Také plánujeme další expanzi produktových řad ProfiPower, v souladu s ustálenou marketingovou koncepcí.

R: I přes obtížnou situaci na trhu spojenou s pandemií Moto-Profil roste. Co se o to zasloužilo, protože mnoho firem pocítilo vliv koronaviru na svou aktuální činnost?

ŁK: Soustředíme se na naši práci a děláme to nejlepší, co dokážeme, když dynamicky reagujeme na měnící se, nesnadné podmínky. Trh samotný se doposud příliš nezměnil, ale jako firma zvažujeme různé scénáře a jsme na ně správně připraveni. Disponujeme moderním IT systémem a velice efektivním logistickým systémem, který už na začátku situace spojené s koronavirem rychle a pružně zareagoval. Pandemie se našeho oboru zatím trvale nedotkla. Na trhu je patrný růst poptávky po dílech do ojetých aut. Všeobecně se nyní soudí, že auta jsou nejbezpečnější dopravní prostředek. Mnoho lidí se rozhodlo pro nákup nízkorozpočtových vozidel, např. pro dojíždění do práce, čímž se v rámci možností vyhnou veřejné dopravě. Dříve či později se tato auta dostanou do servisu. Od začátku pandemie jsme podpořili také partnerské obchody, velkoobchody a servisy v zavádění příslušných bezpečnostních pravidel. Ale nejdůležitějším faktorem, který umožnil naší síti poradit si s vlivem koronaviru na každodenní fungování, bylo obrovské nasazení našich obchodních partnerů, jejich mimořádná motivace jednat a boj za udržení podnikání na stabilní úrovni, kterou po léta budovali. Díky tomu jsme nyní připraveni vypořádat se s dalšími výzvami.

R: Jak byste načrtl vizi rozvoje polského následného trhu v nejbližší době, co můžeme očekávat?

ŁK: Myslím, že situace polského následného trhu bude stabilní. Jak jsem už uvedl, ani přes pandemii lidé nepřestali jezdit auty, dokonce si je vybírali častěji a raději než jiné dopravní prostředky. Navíc došlo k výraznému poklesu prodeje nových vozidel. A když řidiči více jezdí, znamená to, že se jejich auta mnohem více opotřebovávají. To je pro následný trh , stejně jako pro celé odvětví servisů, dobrá prognóza. Jistě bude nutné reagovat na změny týkající se organizace práce ve firmách nebo přizpůsobit model služeb měnícím se preferencím zákazníků. Část aktivit se přesunula na internet a tato tendence bude přetrvávat a dokonce nabírat na síle. A to je dobře, protože to celé odvětví pohání. Mnohé firmy dokázaly, že se změnám dokáží postavit čelem a rychle se přizpůsobily nové realitě. Takové projekty, jako jsou mobilní aplikace pro zákazníky, virtuální prezentace nebo např. přenesení části událostí na internet, vytyčují směry pro budoucnost celého oboru.

Podívejte se na další novinky

Latest news

30 let v odvětví: IX. konference ProfiAuto a konference obchodních partnerů Moto-Profil
16/říj

30 let v odvětví: IX. konference ProfiAuto a konference obchodních partnerů Moto-Profil

Ve dnech 6.–7. října letošního roku se uskutečnilo každoroční setkání členů sítě ProfiAuto, tentokrát spojené s jubileem 30. výročí založení jejího majitele – firmy Moto-Profil. Akce se zúčastnilo přes 450 hostů – členů sítě, smluvních partnerů a dodavatelů z celé Evropy. I když událost měla jubilejní ráz, hlavní důraz byl kladen na budoucnost odvětví, Moto-Profil a ProfiAuto, včetně: nadcházející prezentace nového katalogu on-line, rozšíření sítě o další servisní místa a rozvoje vlastních značek: ProfiPower, OYODO a JPN.
ProfiAuto hledí do budoucnosti: 8. konference Partnerů sítě
5/říj

ProfiAuto hledí do budoucnosti: 8. konference Partnerů sítě

Osmý ročník konference ProfiAuto se konal ve dnech 24.-25. září. Po přestávce způsobené pandemií koronaviru obnovil majitel značky — společnost Moto-Profil — svá pravidelná setkání se členy sítě, během nichž mimo jiné představil novou vizi rozvoje a odpovědi na budoucí výzvy v oblasti aftermarketového trhu. Zvláštním hostem akce byl Dr. Mario Herger, odborník na nové technologie ze Silicon Valley a poradce mnoha světových automobilových společností.
Moto-Profil je přímým obchodním partnerem Castrolu
12/Kvě

Moto-Profil je přímým obchodním partnerem Castrolu

Moto-Profil a Castrol podepsaly smlouvu o spolupráci, na jejímž základě se Moto-Profil stal přímým obchodním partnerem značky Castrol. Zákazníkům Moto-Profilu přináší řadu výhod, kteří získají mj. přístup ke specializovaným referencím.
Změna na pozici předsedy správní rady firmy Moto-Profil
30/Lis

Změna na pozici předsedy správní rady firmy Moto-Profil

Michał Tochowicz se stal předsedou správní rady firmy Moto-Profil, jednoho z největších distributorů autodílů a příslušenství v Polsku a ve středovýchodní Evropě. Na tomto postu nahradil Leszka Żurka, jednoho ze tří spoluzakladatelů a dlouholetého člena správní rady firmy.