Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla zpracovávání a ochrany osobních údajů předávaných uživatelem internetovým stránkám moto-profil.pl, dále jako stránky.

 1. Správcem osobních údajů obsažených na stránkách je firma Moto-Profil Sp. z o.o se sídlem v obci Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, DIČ (NIP) 9542022592, IČO (REGON) 271218714, dále jako Správce.
 2. Stránky získávají informace o uživatelích zadané ve formulářích na základě souhlasu vyjádřeného nimi samotnými.
 3. Předané údaje se zpracovávají za účelem plynoucím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem odpovědi na položený dotaz, výběrové řízení.
 4. Uživatel, který uvedl údaje ve formuláři, má právo na:
  1. nahlížení, úpravy, odstraňování osobních údajů,
  2. omezení zpracování a požadování ukončení zpracovávání svých údajů kdykoliv,
  3. odvolání souhlasu kdykoliv – odvolání souhlasu neovlivňuje legálnost zpracovávání prováděného před jeho odvoláním,
  4. přenesení údajů k jinému správci osobních údajů.
  5. vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu.
 5. Osobní údaje uvedené uživatelem budou zpracovávány po dobu, která není delší než je nezbytné pro účely, za nimiž byly uvedeny, a do doby existence právních, účetních a daňových povinností Správce, a také do doby promlčení případných nároků. Pokud byl vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů – do doby odvolání souhlasu.
 6. Správce vyvíjí náležitou péči za účelem odpovídajícího zabezpečení svěřených osobních údajů, především před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 7. Uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které mají právní základ vyplývající z právních předpisů.
 8. Stránky využívají služeb dodavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně na pokyn Správce. Poskytují služby:
  • datové analýzy služby Google Analytics a Google Signals pro lepší poznání on-line chování a trendů a vašich marketingových preferencí (o Google, Inc.).
 9. Subjekty shromažďující a zpracovávající osobní údaje na stránkách pocházejí především z Polska a zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Někteří z dodavatelů mají své sídlo mimo EHP (např. Google Inc. má sídlo v USA a poskytuje službu statistik webových stránek s názvem Google Analytics a Google Signals). Tyto subjekty jsou povinny dodržovat pravidla definovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield ohledně shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů občanů Evropské unie (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí) a ve smluvních doložkách přijatých Komisí EU. Pokud jste nesouhlasili s personalizováním reklam, nebude Google shromažďovat vaše údaje v rámci služby Google Signals. Pokud byl takovýto souhlas vysloven, budou vaše údaje zpracovávány v rámci této služby. Budou ovšem zpracovávány v anonymizované a agregované formě tak, aby uživatelé, kteří souhlasili s personalizováním reklam, nemohli být rozpoznáni.
 10. Právní základy spojené se zpracováváním osobních údajů:
  1. zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (uśude);
  2. zákon ze dne 16. července 2004 telekomunikační zákon (PrTel);
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);
  4. zákon ze dne 26. června 1974 – zákoník práce;

Kontakt

Otázky týkající se ochrany soukromých údajů směřujte na adresu: iod@moto-profil.pl.
Správce si vyhrazuje právo na zavedení změn do zásad ochrany soukromých údajů.
Veškeré změny budou okamžitě zpřístupněny na stránkách.

 

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Soubory cookies jsou informační údaje ukládané na koncových zařízení Uživatelů, určené k využívání webových stránek.

 1. Webové stránky moto-profil.pl automaticky neshromažďují žádné informace s výjimkou těch obsažených v souborech cookies. Patří k nim: IP adresa, název domény, typ prohlížeče, druh operačního systému a údaje o cestě navigace uživatele a o čase jeho setrvání na konkrétních podstránkách.
 2. Správce může využívat soubory cookies za účelem:
  1. zvýšení použitelnosti webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu individuálním preferencím uživatele
  2. tvorby anonymních statistik na základě systému Google Analytics (analýza činnosti uživatelů na webových stránkách a demografických údajů) s vyloučením možnosti identifikace uživatele
  3. zobrazování remarketingových reklam prostřednictvím systému Google AdWords uživatelům, kteří navštívili webové stránky
  4. zobrazování personalizovaných reklam přizpůsobených zájmům uživatelů a jejich chování na síti
 3. Detailní informace o způsobech podpory soubory cookies jsou dostupné v nastavení internetového prohlížeče. Pomocí těchto nastavení lze definovat rozsah souhlasu uživatele s umisťováním souborů tohoto typu v jeho prohlížeči. Omezení používání nebo znemožnění využívání souborů cookies ale může ovlivnit některé z funkcí webových stránek.

Kontakt

Otázky týkající se zásad využívání souborů cookies směřujte na adresu: iod@moto-profil.pl.
Správce si vyhrazuje právo na změny v zásadách využívání souborů cookies.
Veškeré změny budou okamžitě zpřístupněny na Stránkách.

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 1. Uživatel webových stránek je povinen pečovat o bezpečnost svých zařízení, která mají přístup na internet. Zařízení by mělo být vybaveno antivirovým programem s aktuální databází definic virů, aktuální a bezpečnou verzi internetového prohlížeče a mít zapnutý kontrolní bod „firewall”.
 2. Doporučuje se spustit v internetovém prohlížeči antiphishingové filtry (nástroje), které kontrolují, jestli je zobrazovaná webová stránka autentická a neslouží k vymámení informací, např. vydáváním se za instituci nebo určitý hospodářský subjekt.
 3. Doporučuje se opatrnost během otevírání příloh nebo klikání na odkazy v e-mailových zprávách, které uživatel neočekával, např. od neznámých odesílatelů. V případě pochybností se vyplatí kontaktovat odesílatele např. telefonicky.
 4. Soubory by měly být stahovány jen z důvěryhodných míst. Vysoce riskantní je instalování softwaru z neověřených zdrojů.
 5. Uživatel stránek používající domácí Wi-Fi síť by si měl nastavit bezpečné a těžko prolomitelné přístupové heslo k síti. Doporučuje se také používat nejvyšší možné standardy šifrování bezdrátových Wi-Fi sítí, které je možné na vlastněném zařízení spustit, např. WPA2.​​​​​​​