Privatpolicy

Privatpolicyn anger principerna för behandling och skydd av personuppgifter som lämnas av användare av webbplatsen moto-profil.pl nedan kallat Webbplatsen.

 1. Personuppgiftsansvarig för webbplatsen är företaget Moto-Profil Sp. z o.o med säte i Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, NIP 9542022592, REGON 271218714 nedan kallat Personuppgiftsansvarig.
 2. Webbplatsen samlar in information om Användare som matas in i formulär på basis av samtycke som lämnas av användarna.
 3. Lämnade uppgifter behandlas i det syfte som framgår av ett visst formulärs funktion, ex. i syfte att svara på en fråga eller i rekryteringssyftet.
 4. Användare som lämnat sina personuppgifter i formuläret har rätt att:
  1. få insyn, rätta till, ta bort personuppgifterna,
  2. begränsa behandlingen samt när som helst begära att behandlingen upphör,
  3. när som helst ta tillbaka samtycket - återkallade av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett innan samtycket togs bort,
  4. överföra uppgifterna till en annan Personuppgiftsansvarig,
  5. inlämna klagomål till tillsynsorgan.
 5. Personuppgifter som lämnas av Användaren kommer att behandlas under en tid som inte är längre än det som behövs för de syften som de angetts för samt så länge det föreligger lagliga, redovisnings- och skattskyldigheter hos Personuppgiftsansvarig samt tills eventuella krav preskriberas. Vid samtycke till behandling av personuppgifter behandlas uppgifterna tills samtycket tas tillbaka.
 6. Personuppgiftsansvarig ska iaktta befogad noggrannhet för att på lämpligt sätt skydda de personuppgifter som lämnas och i synnerhet mot att de lämnas ut till obehöriga personer.
 7. Inlämnade personuppgifter som kan göras tillgängliga för enheter som har en rättslig grund enligt lagen.
 8. Webbplatsen använder tjänster från leverantörer som behandlar Användarens personuppgifter endast på Personuppgiftsansvariges uppdrag. De tillhandahåller följande tjänster:
  • dataanalystjänster Google Analytics och Google Signals, för att bättre lära sig om beteenden och trender på nätet och dina marknadsföringspreferenser (om Google, Inc. ).
 9. De enheter som samlar in och behandlar personuppgifter på webbplatsen är huvudsakligen från Polen och länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa av leverantörerna är baserade utanför EES (t.ex. Google Inc. är baserat i USA och tillhandahåller en webbplatsstatistiktjänst som heter Google Analytics och Google Signals). Dessa leverantörer är skyldiga att följa de principer som fastställs i programmet EU-US skölden för skydd av privatlivet avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter för medborgare i Europeiska unionen (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 om skyddsnivån i EU-US skölden för skydd av privatlivet) och de avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. Om du inte har samtyckt till annonsanpassning kommer Google inte att samla in dina uppgifter som en del av Google Signals-tjänsten. Om ett sådant samtycke har lämnats kommer dina uppgifter att behandlas som en del av denna tjänst. De kommer dock att behandlas i anonymiserad och aggregerad form så att användare som har samtyckt till personifiering av annonser inte kan kännas igen.
 10. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:
  1. Lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg;
  2. Lagen av den 16 juli 2004 om telekommunikation;
  3. Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (GDPR);
  4. Arbetslagen av den 26 juni 1974;

Kontakt

Frågor om privatpolicyn ska ställas till: iod@moto-profil.pl.
Personuppgiftsansvarig förbehåller sig rätten att införa ändringar i privatpolicyn.
Alla ändringar görs omedelbart tillgängliga på Webbplatsen.

 

COOKIEPOLICY

Cookies är IT-data som lagras på Användarnas slutenheter och som är avsedda för användning av webbsidor.

 1. Webbplatsen motor-profil.pl samlar inte in någon information på automatiskt sätt utom information i cookiefiler. Dessa omfattar: IP-adress, domännamn, webbläsartyp, operativsystem och data om Användarens navigeringsväg och tiden för hans / hennes vistelse på specifika undersidor.
 2. Personuppgiftsansvarig kan använda cookies för att:
  1. öka webbplatsens användbarhet och anpassa dess innehåll till Användarens individuella preferenser
  2. skapa anonym statistik på grundval av Google Analytics-systemet (analys av användarens aktiviteter på webbplatsen och demografiska data) utom möjligheten att identifiera användaren
  3. visa remarketingannonser via Google AdWords-systemet för Användare som har besökt webbplatsen
  4. visa personlig reklam som är anpassad till användarnas intressen och deras beteenden i nätet.
 3. Detaljerad information om hur cookies hanteras hittar du i din webbläsares inställningar. Med hjälp av dessa inställningar är det möjligt att bestämma i vilken utsträckning Användaren samtycker till att sådana filer placeras i hans/hennes webbläsare. Att begränsa eller förhindra användningen av cookies kan dock påverka vissa funktioner av webbplatsen.

Kontakt

Frågor gällande cookiepolicyn ska ställas till: iod@moto-profil.pl.
Personuppgiftsansvarig förbehåller sig rätten att införa ändringar i cookiepolicyn.
Alla ändringar görs omedelbart tillgängliga på Webbplatsen.

 

SÄKERHETSREGLER

 1. Användaren av webbplatsen ska upprätthålla säkerheten av sina enheter som har tillgång till Internet. Enheten ska ha ett antivirusprogram med en aktuell databas med virusdefinitioner, en aktuell och säker version av webbläsaren och en aktiverad "brandvägg".
 2. Det rekommenderas att anti-phishingfilter (verktyg) aktiveras i webbläsaren som kontrollerar att den webbsida som visas är autentisk och inte utformad för att lura till sig information, t.ex. genom att utge sig för att vara en myndighet eller ett företag.
 3. Försiktighet rekommenderas när man öppnar bilagor eller klickar på länkar i e-postmeddelanden som Användaren inte förväntar sig, t.ex. från okända avsändare. Kontakta avsändaren vid tveksamhet, t.ex. på telefon.
 4. Ladda endast ner filer från betrodda platser. Det är högt riskabelt att installera programvara från icke verifierade källor.
 5. En webbplatsanvändare som använder ett Wi-Fi-nätverk hemma ska ställa in ett säkert och svårt att knäcka lösenord för åtkomst till nätverket. Det rekommenderas också att man använder högsta möjliga krypteringsstandarder för trådlösa Wi-Fi-nätverk som är möjliga att aktiveras på din utrustning, t.ex. WPA2.​​​​​​