Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab veebisaidil moto-profil.pl, edaspidi Veebisait, kasutajate poolt esitatud isikuandmete töötlemise ja kaitse reeglid.

 1. Veebisaidil hangitud isikuandmete vastutav töötleja on Moto-Profil Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Chorzówis aadressil Niedźwiedzinieci tänav 10, KMKR nr 9542022592, REGON riigi statistika nr 271218714, edaspidi Vastutav Töötleja.
 2. Veebisait hangib teavet Kasutajate kohta nende nõusoleku alusel vormidesse sisestatuna.
 3. Esitatud andmeid töödeldakse spetsiifilise vormi funktsioonist tuleneval otstarbel, nt küsimusele vastamiseks, värbamiseks.
 4. Vormi andmed sisestanud kasutajal on õigus:
  1. isikuandmeid vaadata, muuta või kustutada,
  2. piirata või vaidlustada oma andmete töötlemine igal ajal,
  3. tühistada nõusolek igal ajal - nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne selle tühistamist teostatud töötlemise seaduslikkust,
  4. kanda andmed üle teosele isikuandmete vastutavale töötlejale,
  5. esitada kaebus järelevalvet teostavale ametiasutusele.
 5. Kasutaja poolt esitatud Isikuandmeid töödeldakse sellise aja jooksul, mis ei ole pikem, kui see on vajalik selle esitamise otstarbeks, ning Vastutava Töötleja juriidiliste, raamatupidamislike ja maksukohustuste olemasolu jooksul ning samuti kuni võimalike nõuete aegumiseni ning isikuandmete töötlemise nõusoleku andmise korral kuni nõusoleku tühistamiseni.
 6. Vastutav Töötleja rakendab piisavat kontrolli esitatud isikuandmete adekvaatseks turvamiseks, eriti nende volitamata isikutele avaldamise eest.
 7. Esitatud isikuandmeid võidakse avaldada selleks seadusandluse alusel juriidilist alust omavatele isikutele.
 8. Veebisait kasutab ainult Vastutava Töötleja palvel Kasutaja isikuandmeid töötlevate tarnijate teenuseid. Need pakuvad järgmisi teenuseid:
  • Google Analytics ja Google Signals andmeanalüüs veebikäitumise ja trendide ning teie turunduseelistuste paremaks mõistmiseks (teave Google, Inc. kohta).
 9. Veebisaidil isikuandmeid koguvad ja töötlevad isikud pärinevad peamiselt Poolast ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikidest. Mõned tarnijad asuvad väljaspool EMP-d (nt Google Inc. asub USA-s ja pakub veebisaidi statistika teenust nimega Google Analytics). Need isikud on kohustatud järgima ELi-USA programmis Privacy Shield sätestatud põhimõtteid seoses Euroopa Liidu kodanike isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1250, 12. juuli 2016, isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield) ja EK komisjoni poolt vastu võetud lepingutingimusi. Kui te ei ole nõustunud reklaamide isikupärastamisega, ei kogu Google teie andmeid osana teenusest Google Signals. Kui selline nõusolek on antud, töödeldakse teie andmeid osana sellest teenusest. Siiski töödeldakse neid anonüümitud ja koondatud kujul, nii et reklaamide isikupärastamisega nõustunud kasutajaid ei saa tuvastada.
 10. Isikuandmete töötlemise juriidiline alus:
  1. 18. juuli 2002 seadus elektrooniliste teenuste pakkumise kohta;
  2. 16. juuli 2004 seadus – Telekommunikatsiooniseadus;
  3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus);
  4. 26. juuni 1974 seadu – Töökoodeks.

Kontakt

Küsimuste korral seoses Privaatsuspoliitikaga tuleb pöörduda: iod@moto-profil.pl.
Vastutav Töötleja jätab enesele õiguse teha Privaatsuspoliitikas muudatusi.
Kõik muudatused tehakse kohe Veebisaidil kättesaadavaks.

 

KÜPSISTE POLIITIKA

Küpsised on Kasutajate veebisaitide kasutamiseks mõeldud terminalseadmetel salvestatud IT-andmed.

 1. Veebisaidi moto-profil.pl ei kogu automaatselt mingit teavet, välja arvatud küpsistes sisalduvat teavet. Sellise teabe hulka kuuluvad: IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, operatsioonisüsteemi tüüp, kasutaja navigatsioonitee ja alamlehekülgedel viibitud ajad.
 2. Vastutav Töötleja võib kasutada küpsiseid järgmistel otstarvetel:
  1. veebisaidi kasutatavuse parandamine ja selle sisu kohandamine individuaalse Kasutaja eelistustele
  2. luua Google Analyticsi alusel anonüümseid statistikaid (Kasutajate tegevuse veebisaidil ja demograafiliste andmete analüüsimine), välistades Kasutajate identifitseerimise võimaluse
  3. kuvada veebisaiti külastanud Kasutajatele Google AdWordsi kasutades taasturundusreklaame
  4. kuvada isikupärastatud reklaame, mis on kohandatud kasutajate huvide ja nende veebikäitumisega
 3. Üksikasjalikumat teavet küpsiste käsitlemise meetodite kohta leiate brauseri seadistustest. Need seadistused võimaldavad määrata Kasutaja nõusoleku ulatuse selliste küpsiste tema brauserisse asetamisega. Siiski võib küpsiste kasutamise piiramine või keelamine mõjutada osa veebisaidi funktsionaalsusest.

Kontakt

Küsimuste korral seoses Küpsiste Poliitikaga tuleb pöörduda: iod@moto-profil.pl.
Vastutav Töötleja jätab enesele õiguse teha Küpsiste Poliitikas muudatusi.
Kõik muudatused tehakse kohe Veebisaidil kättesaadavaks.

 

TURVAPOLIITIKA

 1. Veebisaidi Kasutaja peab hoolitsema oma internetile ligipääsu omavate seadmete turvalisuse eest. Seadmel peab olema uuendatud viirusedefinitsioonide andmebaasiga antiviirusprogramm, uuendatud ja turvaline veebibrauseri versioon ning aktiveeritud tulemüür.
 2. Soovitatav on aktiveerida veebibrauseris andmepüügivastased filtrid (tööriistad), mis kontrollivad, kas kuvatav veebisait on autentne ja seda ei kasutata andmepüügi otstarbel, nt institutsiooni või teatud majandusisikuna esinemise teel.
 3. Ettevaatus on soovitatav Kasutaja jaoks ootamatute, näiteks tundmatutelt saatjatelt pärinevate e-kirjade manuste avamisel või nendes leiduvatele linkidele klõpsamisel. Kahtluste korral on kasulik võtta ühendust saatjaga, nt telefoni teel.
 4. Faile tuleks alla laadida ainult usaldusväärsetelt saitidelt. Kinnitamata allikatest pärineva tarkvara paigaldamine on ülimalt riskantne.
 5. Kodust Wi-Fi võrku kasutav veebisaidi Kasutaja peab määrama turvalise ja raskesti murtava Wi-Fi salasõna. Samuti on soovitatav kasutada kõrgeimaid võimalikke juhtmeta Wi-Fi krüpteerimise standardeid, mida on võimalik teie seadmetel kasutada, nagu WPA2.