Polityka Prywatności firmy Moto-Profil

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych Klientów jest jednym z priorytetów Firmy Moto-Profil, która zobowiązuje się do należytej ochrony posiadanych informacji. Zbieranie danych osobowych odbywa się automatycznie bądź z inicjatywy użytkownika; strona wykorzystuje także pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie modyfikacje w obowiązującej Polityce zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.


DEFINICJE

  1. Administrator – oznacza Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700, NIP: 9542022592, REGON: 271218714, która świadczy usługi drogą elektroniczną,
  2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. Dane osobowe – oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres, nazwę Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu,
  4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
  5. Serwis – oznacza stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy,
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


DANE OSOBOWE

Dane zbierane podczas rejestracji

Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe; są jednak konieczne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, jaki dana zgoda obejmowała lub w celu zgodnym z ustawą.

Dane zbierane automatycznie

W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Należą do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego – nie pozwalają one jednak na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy działań Użytkowników na Serwisie bądź zbierania danych demograficznych celem dostosowywania Serwisu oraz jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.


COOKIES I STATYSTYKI

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji użyteczności oraz dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika. Są one również stosowane przy tworzeniu zagregowanych, anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie jego struktury oraz zawartości, z wyłączeniem jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika, aż do momentu wylogowania się z Serwisu bądź wyłączenia oprogramowania, natomiast pliki stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ręcznego usunięcia dokonanego przez Użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej; za pomocą ustawień systemu możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie dostępu plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres :
marketing@moto-profil.pl