Privātuma politika

Privātuma politika nosaka tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā — Vietne) moto-profil.pl lietotāju iesniegto personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus.

 1. Vietnē esošo personas datu pārzinis ir Moto-Profil Sp.z o.o. ar juridisko adresi Chorzów, Niedźwiedziniec iela 10, PVN Nr. 9542022592, valsts statistikas REGON Nr. 271218714, turpmāk tekstā — Pārzinis.
 2. Tīmekļa vietne iegūst informāciju par Lietotājiem, kas tiek ievadīta veidlapās ar Lietotāju piekrišanu.
 3. Lesniegtie dati tiek apstrādāti mērķim, kāds izriet no konkrētas veidlapas funkcijas, piemēram, lai sniegtu atbildi uz jautājumu, pieteiktos darbā.
 4. Lietotājam, kurš ievadījis datus veidlapā, ir tiesības:
  1. pārlūkot, mainīt vai dzēst savus personas datus,
  2. jebkurā laikā ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret to apstrādi,
  3. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu; piekrišanas atsaukšana neatceļ pirms atsaukšanas veiktās apstrādes likumību,
  4. pārsūtīt datus citam personas datu pārzinim,
  5. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.
 5. Lietotāja iesniegtie personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuru labad tie iesniegti, un tik ilgi, kamēr pastāv Pārziņa juridiskās, grāmatvedības un nodokļu saistības, kā arī līdz jebkādu pretenziju ierobežošanai, un, ja ir dota piekrišana personas datu apstrādei — līdz šādas piekrišanas atsaukšanai.
 6. Pārzinis veic darbu ar pienācīgu rūpību, lai atbilstīgi aizsargātu iesniegtos personas datus, jo īpaši nepieļaujot to izpaušanu nepiederošām personām.
 7. Iesniegtie personas dati var būt pieejami organizācijām, kurām ir no likuma izrietošs juridiskais pamats.
 8. Vietne izmanto piegādātāju pakalpojumus, kuri apstrādā Lietotāja personas datus tikai pēc Pārziņa pieprasījuma. Tie sniedz šādus pakalpojumus:
  • Google Analytics un Google Signals veic datu analīzi, lai labāk izprastu lietotāju uzvedību un tās tendences tiešsaistē, kā arī jūsu mārketinga preferences (par Google, Inc.).
 9. Organizācijas, kas tīmekļa vietnē vāc un apstrādā personas datus, galvenokārt ir no Polijas un no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīm. Daži piegādātāji atrodas ārpus EEZ (piemēram, Google Inc. atrodas ASV un nodrošina tīmekļa vietnei statistikas pakalpojumu ar nosaukumu Google Analytics). Šīm organizācijām ir jāievēro principi, kas izklāstīti ES un ASV privātuma vairoga programmā attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu personas datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu (Komisijas 2016. gada 12. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1250 par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs), un ES Komisijas pieņemtā līguma klauzulas. Ja neesat piekritis reklāmu personalizēšanai, Google nevāks jūsu datus kā daļu no Google Signals pakalpojuma. Ja šāda piekrišana ir dota, jūsu dati tiks apstrādāti šī pakalpojuma ietvaros. Tomēr tie tiks apstrādāti anonimizētā un apkopotā veidā, lai nevarētu pazīt lietotājus, kuri ir piekrituši personalizēt reklāmas.
 10. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
  1. 2002. gada 18. jūlija Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu;
  2. 2004. gada 16. jūlija Telekomunikāciju likums;
  3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, un kura atceļ Direktīvu 95/46/EK ( GDPR);
  4. 1974. gada 26. jūnija Darba kodekss.

Kontakti

Visus jautājumus par Privātuma politiku adresēt: iod@moto-profil.pl.
Pārzinis patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā.
Visas izmaiņas nekavējoties būs pieejamas tīmekļa vietnē.

 

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes ir IT dati, kas tiek glabāti lietotāju galiekārtās un ir paredzēti tīmekļa vietņu lietošanai.

 1. Vietne moto-profil.pl automātiski nevāc nekādu informāciju, izņemot informāciju, kuru satur sīkdatnes. Šāda informācija ir: IP adrese, domēna vārds, pārlūkprogrammas veids, operētājsistēmas veids, lietotāja navigācijas ceļš un apakšlapās pavadītais laiks.
 2. Pārzinis var izmantot sīkdatnes, lai:
  1. uzlabotu vietnes lietojamību un pielāgotu tās saturu Lietotāja individuālajām vēlmēm,
  2. veidotu anonīmu statistiku, pamatojoties uz Google Analytics (analizējot Lietotāju aktivitāti tīmekļa vietnē un demogrāfiskos datus), bet izslēdzot Lietotāju identifikācijas iespēju,
  3. rādītu tālākpārdošanas reklāmas, izmantojot Google AdWords, tiem lietotājiem, kuri apmeklējuši vietni,
  4. rādītu personalizētas reklāmas, kas pielāgotas lietotāju interesēm un viņu uzvedībai tiešsaistē.
 3. Sīkāka informācija par sīkdatņu apstrādes metodēm ir pieejama pārlūkprogrammas iestatījumos. Šie iestatījumi ļauj noteikt Lietotāja piekrišanu sīkdatņu ievietošanai viņa pārlūkprogrammā. Tomēr sīkdatņu izmantošanas ierobežošana vai liegšana var ietekmēt dažas tīmekļa vietnes funkcijas.

Kontakti

Visus jautājumus par Sīkdatņu politiku adresēt: iod@moto-profil.pl.
Pārzinis patur tiesības veikt izmaiņas Sīkdatņu politikā.
Visas izmaiņas nekavējoties būs pieejamas tīmekļa vietnē.

 

DROŠĪBAS POLITIKA

 1. Tīmekļa vietnes Lietotājam ir jārūpējas, lai viņa ierīces, kurām ir piekļuve internetam, būtu drošībā. Ierīcē ir jābūt pretvīrusu programmai ar atjauninātu vīrusu definīciju datubāzi, atjauninātai un drošai tīmekļa pārlūkprogrammas versijai un aktivizētam ugunsmūrim.
 2. Tīmekļa pārlūkprogrammā ieteicams iespējot pretpikšķerēšanas filtrus (rīkus), kas pārbauda, vai patlaban atvērtā tīmekļa vietne ir autentiska un netiek izmantota pikšķerēšanas nolūkiem, piemēram, uzdodoties par iestādes vai kādas saimnieciskās organizācijas tīmekļa vietni.
 3. Ieteicams ievērot piesardzību, atverot piesaistītos failus vai noklikšķinot uz saitēm e-pasta vēstulē, kuru Lietotājs nav gaidījis un kas saņemta, piemēram, no nepazīstama sūtītāja. Šaubu gadījumā ieteicams sazināties ar sūtītāju, piemēram, pa tālruni.
 4. Failus drīkst lejupielādēt tikai no uzticamām vietnēm. Ļoti riskanti ir instalēt programmatūru no nepārbaudītiem avotiem.
 5. Vietnes Lietotājam, kurš izmanto mājas Wi-Fi tīklu, ir jāiestata droša un grūti uzlaužama Wi-Fi parole. Tāpat ieteicams izmantot arī visaugstākos iespējamos bezvadu Wi-Fi šifrēšanas standartus, ko var lietot jūsu aparatūra, piemēram, WPA2.​​​​​​