Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat moto-profil.pl-sivuston, jäljempänä ”Verkkosivusto”, käyttäjien toimittamien henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista.

 1. Sivuston sisältämien henkilötietojen hallinnoija on Moto-Profil Sp. z o.o , jonka rekisteröity kotipaikka on Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, NIP 9542022592, REGON 271218714, jäljempänä 'hallinnoija'.
 2. Verkkosivusto saa tietoja lomakkeisiin syötetyistä käyttäjistä heidän suostumuksensa perusteella.
 3. Toimitettuja tietoja käsitellään tietyn lomakkeen toiminnosta johtuvaan tarkoitukseen, esim. kysymykseen vastaaminen, rekrytointi.
 4. Käyttäjällä, joka syöttää tietoja lomakkeeseen, on oikeus:
  1. tarkastaa, muuttaa ja poistaa henkilötietoja,
  2. milloin tahansa rajoittaa tietojensa käsittelyä ja pyytää tietojensa käsittelyn lopettamista,
  3. peruuttaa suostumus milloin tahansa – suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen,
  4. siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  5. tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 5. Käyttäjän toimittamia henkilötietoja käsitellään enintään niin kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on toimitettu, ja niin kauan kuin hallinnoijan lakisääteiset, kirjanpito- ja verovelvoitteet sekä mahdollisten vaateiden vanhentumisaika ovat voimassa. Jos henkilötietojen käsittelyyn on annettu suostumus – kunnes suostumus peruutetaan.
 6. Rekisterinpitäjän on noudatettava asianmukaista huolellisuutta toimitettujen henkilötietojen suojaamiseksi asianmukaisesti ja erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä ei luovuteta valtuuttamattomille henkilöille.
 7. Toimitetut henkilötiedot voidaan antaa sellaisten tahojen käyttöön, joilla on lakiin perustuva oikeusperusta.
 8. Verkkosivusto käyttää toimittajia, jotka käsittelevät käyttäjän henkilötietoja ainoastaan hallinnoijan ohjeiden mukaisesti. Ne tarjoavat:
  • data-analyysipalveluita Google Analytics - ja Google Signals -palveluille, jotta ne ymmärtäisivät paremmin verkkokäyttäytymistä ja -trendejä sekä markkinointimieltymyksiäsi (Google, Inc. ).
 9. Verkkosivustolla henkilötietoja keräävät ja käsittelevät yksiköt ovat pääasiassa Puolasta ja Euroopan talousalueen (ETA) maista. Jotkin palveluntarjoajat sijaitsevat ETA:n ulkopuolella (esimerkiksi Google Inc. sijaitsee Yhdysvalloissa ja tarjoaa verkkosivustojen tilastointipalvelua nimeltä Google Analytics ja Google Signals). Näiden yksiköiden on noudatettava EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasuojan ohjelmassa vahvistettuja periaatteita, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaisten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja tallentamista (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasuojan järjestelmän tarjoaman suojan riittävyydestä), sekä EU:n komission hyväksymiä sopimuslausekkeita. Jos et ole antanut suostumustasi mainosten personointiin, Google ei kerää tietojasi osana Google Signals -palvelua. Jos suostumus on annettu, tietojasi käsitellään osana tätä palvelua. Niitä käsitellään kuitenkin nimettöminä ja koottuina siten, että mainosten personointiin suostuneita käyttäjiä ei voida tunnistaa.
 10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeusperusteet:
  1. Sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annettu laki (uśude);
  2. Laki televiestintälaista (PrTel), annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004;
  3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta; (RODO);
  4. Laki, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1974. - Työlaki;

Yhteystiedot

Tietosuojaperiaatteita koskevat kysymykset on osoitettava osoitteeseen: iod@moto-profil.pl.
Hallinnoija pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön.
Kaikki muutokset julkaistaan verkkosivustolla viipymättä.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA POLITIIKKA

Evästeet ovat tietoteknisiä tietoja, jotka tallennetaan käyttäjien päätelaitteisiin verkkosivustojen käyttöä varten.

 1. Moto-profil.pl-sivusto ei kerää automaattisesti muita tietoja kuin evästeiden sisältämiä tietoja. Näitä ovat käyttäjän IP-osoite, verkkotunnus, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä tiedot käyttäjän navigointireitistä ja tietyillä sivuilla vietetystä ajasta.
 2. Hallinnoija voi käyttää evästeitä
  1. parantaakseen verkkosivuston käytettävyyttä ja sovittaakseen sen sisällön käyttäjän yksilöllisiin mieltymyksiin.
  2. anonyymien tilastojen luomiseen Google Analyticsin avulla (käyttäjien toiminnan analysointi verkkosivustolla ja demografiset tiedot), jolloin käyttäjän tunnistaminen ei ole mahdollista.
  3. näyttääkseen uudelleenmarkkinointimainoksia Google AdWords -järjestelmän kautta käyttäjille, jotka ovat vierailleet verkkosivustolla.
  4. näyttääkseen henkilökohtaista mainontaa, joka on räätälöity käyttäjien kiinnostuksen kohteiden ja verkkokäyttäytymisen mukaan.
 3. Katso selaimesi asetuksista lisätietoja evästeiden käsittelystä. Näiden asetusten avulla voidaan määrittää, missä määrin käyttäjä hyväksyy tällaisten tiedostojen sisällyttämisen selaimeensa. Evästeiden käytön rajoittaminen tai estäminen voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin verkkosivuston toimintoihin.

Yhteystiedot

Evästeiden käyttöä koskevat kysymykset on osoitettava osoitteeseen: iod@moto-profil.pl.
Ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa evästeiden käyttöä koskevaa käytäntöä.
Kaikki muutokset julkaistaan verkkosivustolla viipymättä.

 

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

 1. Verkkosivuston käyttäjän on huolehdittava Internetiin pääsevien laitteidensa turvallisuudesta. Laitteessa on oltava virustorjuntaohjelmisto, jossa on ajantasainen virustietokanta, ajantasainen ja turvallinen verkkoselaimen versio ja palomuuri käytössä.
 2. On suositeltavaa ottaa selaimessasi käyttöön phishing-suodattimet (työkalut), jotka tarkistavat, että näytetty verkkosivusto on aito eikä sitä ole suunniteltu phishing-tarkoituksiin, esimerkiksi siten, että se esiintyy laitoksena tai tiettynä liiketoimintayksikkönä.
 3. Varovaisuutta on noudatettava avattaessa liitetiedostoja tai napsautettaessa linkkejä sähköpostiviesteissä, joita käyttäjä ei ole odottanut, esimerkiksi tuntemattomilta lähettäjiltä. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä lähettäjään esimerkiksi puhelimitse.
 4. Tiedostoja tulisi ladata vain luotettavilta sivustoilta. On erittäin riskialtista asentaa ohjelmistoja tarkistamattomista lähteistä.
 5. Kotiverkkoa käyttävän palvelunkäyttäjän on asetettava turvallinen ja vaikeasti murrettava salasana verkkoon pääsyä varten. On myös suositeltavaa käyttää mahdollisimman korkeaa salausstandardia Wi-Fi-verkoissa, joita on mahdollista käyttää laitteissasi, esim. WPA2.