Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje nustatomos moto-profil.pl svetainės (toliau – Svetainė) naudotojų pateiktų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės.

 1. Svetainėje esančių asmens duomenų tvarkytojas yra Moto-Profil Sp. z o.o., registruotosios buveinės adresas Chorzów, 10 Niedźwiedziniec Street, PVM kodas 9542022592, REGON Valstybės statistinis Nr. 271218714, toliau - Tvarkytojas.
 2. Svetainė gauna informaciją apie Vartotojus, įvestus formose, remiantis jų sutikimu.
 3. Pateikti duomenys tvarkomi tam tikslui, kuris atsiranda dėl konkrečios formos funkcijos, pvz. atsakyti į klausimą, įdarbinti.
 4. Vartotojas, įvedęs duomenis į formą, turi teisę:
  1. peržiūrėti, keisti ar ištrinti asmens duomenis,
  2. bet kuriuo metu apriboti tvarkymą ir nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi,
  3. bet kada atšaukti sutikimą – sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki jo atšaukimo, teisėtumui,
  4. perduoti duomenis kitam asmens duomenų tvarkytojui,
  5. pateikti skundą priežiūros institucijai.
 5. Vartotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau, nei tai reikalinga tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, ir tol, kol bus Duomenų tvarkytojo teisinės, buhalterinės ir mokestinės prievolės, taip pat iki bet kokių pretenzijų apribojimo, ir jei sutikimas tvarkyti asmens duomenis duotas – iki sutikimo atšaukimo.
 6. Duomenų tvarkytojas imsis deramo rūpestingumo, kad tinkamai apsaugotų pateiktus asmens duomenis, ypač kad jie nebūtų atskleisti pašaliniams asmenims.
 7. Pateikti asmens duomenys gali būti prieinami subjektams, kurie turi teisinį pagrindą pagal įstatymus.
 8. Svetainė naudojasi tiekėjų, kurie tvarko Vartotojo asmens duomenis, paslaugomis tik Tvarkytojų prašymu. Jie teikia šias paslaugas:
  • „Google Analytics“ ir „Google Signals“ duomenų analizė, siekiant geriau suprasti elgseną internete ir tendencijas bei jūsų rinkodaros nuostatas (apie „Google, Inc.“).
 9. Svetainėje asmens duomenis renkantys ir tvarkantys subjektai daugiausia yra iš Lenkijos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių. Kai kurie tiekėjai yra įsikūrę už EEE ribų (pvz., „Google Inc.“ yra įsikūrusi JAV ir teikia svetainės statistikos paslaugą „Google Analytics“). Šie subjektai privalo laikytis ES ir JAV privatumo skydo programoje nustatytų principų dėl Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo (2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1250 dėl 2016 m. ES ir JAV privatumo skydo teikiama pakankama apsauga) ir ES Komisijos priimtos sutarties sąlygos. Jei nesutikote, kad skelbimai būtų suasmeninti, „Google“ nerinks jūsų duomenų kaip „Google Signals“ paslaugos dalies. Jei toks sutikimas buvo duotas, jūsų duomenys bus tvarkomi kaip šios paslaugos dalis. Tačiau jie bus apdorojami anonimiškai ir apibendrinta forma, todėl naudotojai, sutikę suasmeninti skelbimus, nebus atpažįstami.
 10. Su asmens duomenų tvarkymu susijęs teisinis pagrindas:
  1. 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas;
  2. 2004 m. liepos 16 d. įstatymas – Telekomunikacijų įstatymas;
  3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (2016 m. BDAR);
  4. 1974 m. birželio 26 d. įstatymas – Darbo kodeksas

Kontaktai

Bet kokius klausimus, susijusius su Privatumo politika, reikia siųsti adresu: iod@moto-profil.pl.
Tvarkytojas pasilieka teisę keisti Privatumo politiką.
Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti svetainėje.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai yra IT duomenys, saugomi Vartotojų galutiniuose įrenginiuose, skirti naudotis svetainėmis.

 1. Moto-profil.pl svetainė automatiškai nerenka jokios informacijos, išskyrus informaciją, esančią slapukuose. Tokia informacija apima: IP adresas, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, vartotojo naršymo kelias ir laikas antriniuose puslapiuose.
 2. Tvarkytojas gali naudoti slapukus, kad:
  1. pagerinti svetainės patogumą ir pritaikyti jos turinį pagal individualius Vartotojo pageidavimus
  2. kurti anoniminę statistiką, pagrįstą „Google Analytics“ (analizuojant Vartotojų veiklą svetainėje ir demografinius duomenis), neįtraukiant Naudotojų identifikavimo galimybės
  3. svetainėje apsilankiusiems Vartotojams rodyti pakartotinės rinkodaros skelbimus naudojant „Google AdWords“
  4. rodyti suasmenintus skelbimus, pritaikytus vartotojų interesams ir jų elgesiui internete
 3. Išsamesnę informaciją apie slapukų tvarkymo būdus rasite naršyklės nustatymuose. Šie nustatymai leidžia nustatyti Naudotojo sutikimo dėti tokius slapukus į savo naršyklę diapazoną. Tačiau slapukų naudojimo apribojimas arba uždraudimas gali turėti įtakos kai kurioms svetainės funkcijoms.

Kontaktai

Bet kokius klausimus, susijusius su slapukų politika, reikia siųsti adresu: iod@moto-profil.pl.
Tvarkytojas pasilieka teisę keisti slapukų politiką
Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti svetainėje.

 

SAUGUMO POLITIKA

 1. Svetainės Vartotojas turėtų pasirūpinti savo įrenginių, turinčių prieigą prie interneto, saugumu. Įrenginyje turi būti antivirusinė programa su naujausia virusų apibrėžimų duomenų baze, atnaujinta ir saugi interneto naršyklės versija bei aktyvuota ugniasienė.
 2. Žiniatinklio naršyklėje rekomenduojama įjungti anti-fišingo filtrus (įrankius), kurie tikrina, ar rodoma svetainė yra autentiška ir nėra naudojama sukčiavimo tikslais, pvz. apsimetant institucija ar duotu ūkio subjektu.
 3. Atsargiai rekomenduotina atidaryti priedus arba spustelėti nuorodas el. laiškuose, kurių Vartotojas nesitikėjo gauti, pavyzdžiui, iš nežinomų siuntėjų. Kilus neaiškumams rekomenduojame kreiptis į siuntėją, pvz. telefonu.
 4. Failus rekomenduojame atsisiųsti tik iš patikimų svetainių. Labai rizikinga įdiegti programinę įrangą iš nepatvirtintų šaltinių.
 5. Svetainės naudotojas, naudojantis namų Wi-Fi tinklą, turėtų nustatyti saugų ir sunkiai įveikiamą Wi-Fi slaptažodį. Taip pat rekomenduojama naudoti aukščiausius įmanomus belaidžio Wi-Fi šifravimo standartus, kuriuos galima paleisti jūsų įrangoje, pvz., WPA2.​​​​​​