Moderne, na základe skúseností

Rozhovor s Łukaszom Kopiecom, členom predstavenstva a marketingovým riaditeľom Moto-Profil.

Rozhovor s Łukaszom Kopiecom, členom predstavenstva a marketingovým riaditeľom Moto-Profil.

Redakcia: Pridali ste sa k predstavenstvu Moto-Profil a zároveň ste zostali marketingovým riaditeľom. S akými zmenami a výzvami sa spája prijatie novej funkcie?

Łukasz Kopiec: K novej funkcii pristupujem ako k veľkej pocte a záväzku. Mám jasnú víziu toho, čo chcem vniesť do predstavenstva spoločnosti a z akých súčastí svojich skúseností budem vychádzať Moja marketingová perspektíva sa iste premietne na starostlivosti o čo najlepšie výsledky firmy a jej významné miesto v odbore. Chcem tiež pokračovať v stratégii posilňovania partnerov Moto-Profil, ktorá pozitívne ovplyvňuje ich pozície na trhu. Predstavujeme sústavu spojených nádob, a na našej strane leží komplexná podpora partnerov, napr. v marketingovej oblasti, predaji alebo IT, a tiež inšpirovanie k moderným riešeniam určujúcim štandardy v odbore. Cesta, po ktorej sa teraz Moto-Profil uberá, vznikla na základe dlhoročných skúseností, ale zohľadňuje aktuálne očakávania dynamického trhu. Obchodné prostredie nám každý deň ukazuje, že je to správny smer.

R: V spoločnosti Moto-Profil ste zastávali niekoľko pozícií. Ako presne vyzerala vaša cesta rozvoja vo firme?

ŁK: Moja kariéra v Moto-Profile začala pred 15 rokmi. Od začiatku som sa venoval projektom spojeným s marketingom. S veľkým potešením som sa podieľal na procesoch, ktoré posilňovali Moto-Profil, značku ProfiAuto, povedomie o nej medzi aktuálnymi a budúcimi partnermi a zákazníkmi. Počas všetkých tých rokov som zastával napr. funkciu marketingového špecialistu, vedúceho marketingového oddelenia a marketingového riaditeľa Moto-Profil a ProfiAuto. Ako člen predstavenstva určite využijem mnohé zo skúseností získaných na týchto pozíciách.

R: Čo sa vo firme a na popredajnom trhu počas týchto 15 rokov zmenilo?

ŁK: Je to skutočne dlhé obdobie a z tejto perspektívy si možno povšimnúť mnohé zmeny. Popredajný trh sa počas tejto doby musel vyrovnať s celosvetovou hospodárskou krízou, právnymi zmenami alebo narastajúcou konkurenciou zo strany automobilových koncernov a ich expanzívnych marketingových stratégií. Veľkou výzvou tiež bolo prispôsobiť sa dynamike rozvoja e-commerce, ktorá – zvlášť v poslednom desaťročí – predaj ovládla. Z každej z týchto situácií vyšiel popredajný trh posilnený. Paralelne a rovnako dynamicky prebiehala i história Moto-Profil. Vždy sme venovali veľkú pozornosť analýze situácie v odbore, čo je jeden z kľúčových faktorov pre plánovanie činnosti. Zvolili sme si cestu smelých rozhodnutí a modernosti. Pretvárame obchodné vízie do konkrétnych opatrení, ktoré zaisťujú bezpečie nám, našim zamestnancom a partnerom. Pre nás je motorizmus nielen práca, ale tiež vášeň – to vždy boli, sú a budú základy spoločnosti Moto-Profil a značky ProfiAuto.

R: Na aké projekty ste obzvlášť hrdý?

ŁK: Mal som to potešenie pracovať na mnohých projektoch, ktoré v odbore vyvolali široký ohlas. Keď by som mal vymenovať tie, ktoré mi osobne priniesli najväčšie uspokojenie, určite by to boli marketingové projekty realizované pre značku ProfiAuto. Počas rokov sme spustili mnoho aktivít, ktoré sa premietli na jej rozšírení a veľkosti siete partnerov. Značnú časť týchto činností môžeme smelo označiť za prelomové alebo unikátne. Príkladom je televízny program „Projekt warsztat” vzniknutý v spolupráci s TVN. Šlo o projekt podporujúci rozvoj siete servisov ProfiAuto a budujúci pozitívny imidž odboru v očiach vodičov. Dostali sme vďaka nemu ocenenie v prestížnej súťaži „Kreatura”, kde sa oceňujú najlepšie marketingové diela a realizácie v Poľsku. V súčasnosti je ProfiAuto Serwis najväčšia sieť nezávislých servisov v Poľsku, a my stále aktívne pracujeme na profesionalizácii štandardu zákazníckej obsluhy v nezávislých servisoch.

Jednou z najdôležitejších vecí je aplikácia ProfiAuto, ktorá vznikla skôr, ale rýchlo sa rozvinula v týchto neľahkých, pandemických časoch, kedy sa z nej stal pre vodičov skvelý nástroj. Vďaka nášmu riešeniu môžem zadať služby servisu doslova bez opustenia domova a za všetko zaplatiť prostredníctvom moderných foriem platieb v aplikácii. Je to prvé takéto riešenie v Poľsku. Som pyšný na to, ako sa rozvíja a ako je prijímaná na trhu, tým skôr, že zodpovedám za marketingovú stratégiu aplikácie.

Nesmierne dôležité projekty pre mňa boli všetky, ktoré spájajú potreby popredajného trhu s očakávaniami vodičov, vrátane udalostí ProfiAuto PitStop a medzinárodného motoristického veľtrhu ProfiAuto Show. Skúsenosti získané počas ich realizácie sa premietli priamo na rozvoji siete ProfiAuto a ProfiAuto Serwis, rovnako ako na posilnení pozície našich partnerov na ich lokálnych trhoch.

V súčasnosti silne staviame na obchodné a marketingové aktivity. Tento rok na trhu debutoval rad výrobkov ProfiPower, zaisťujúci najlepší možný pomer ceny a kvality. Teší sa čím ďalej, tým väčšej obľube a známosti medzi zástupcami veľkoobchodov, obchodov a autoservisov, rovnako ako medzi vodičmi. Základom efektívnej činnosti v tejto oblasti je účinná marketingová stratégia, ktorú pod mojimi krídlami realizuje marketingové oddelenie Moto-Profil.

R: Moto-Profil sa dynamicky rozvíja. Ako vyzerá aktuálna vízia predstavenstva vo veci budúcnosti firmy?

ŁK: Sústredíme sa predovšetkým na ďalší rozvoj a spoluprácu s našimi partnermi. Máme jasne vytýčenú cestu. Rozširujeme sieť ProfiAuto Serwis, dodávame čím ďalej, tým viac moderných nástrojov našim partnerským veľkoobchodom a obchodom. Oceňujú to rovnako dodávatelia, s ktorými spolupracujeme. Ide o štruktúru win-win. Vytvárame modernú organizáciu, ktorá pri plánovaní ďalších krokov načúva ľuďom. Na našej strane leží efektívne riadenie a odvážny prístup k výzvam. Vďaka dlhoročnej spolupráci, dobrým vzťahom s partnermi a ich nasadeniu sa smelo dívame do budúcnosti.

R: Aké projekty teraz budú pre Moto-Profil a ProfiAuto priorita, na čo sa sústredíte pri organizácii aktuálnej práce?

ŁK: Pred nami ležia ďalšie výzvy spojené s aktuálnou situáciou na trhu a ďalšie prenášanie niektorých aktivít na internet, čo už dlho úspešne realizujeme. Stále modernizujeme náš katalóg a informačné systémy. Zavádzame tiež nové riešenia, ktoré zefektívňujú a dynamizujú činnosť a spoluprácu s partnermi. Ukázala to napr. naša aplikácia s funkciou ProfiAuto Pay alebo projekt Virtuálny servis. Môžeme vďaka nim nielen prezentovať, ako by mal vyzerať ukážkový servis, ale v budúcnosti tiež viesť školenia na diaľku. Tiež plánujeme ďalšiu expanziu produktových radov ProfiPower, v súlade s ustálenou marketingovou koncepciou.

R: I napriek obťažnej situácii na trhu spojenej s pandémiou Moto-Profil rastie. Čo sa o to zaslúžilo, pretože mnoho firiem pocítilo vplyv koronavírusu na svoju aktuálnu činnosť.

ŁK: Sústredíme sa na našu prácu a robíme to najlepšie, čo dokážeme, keď dynamicky reagujeme na meniace sa, neľahké podmienky. Trh samotný sa doteraz príliš nezmenil, ale ako firma zvažujeme rôzne scenáre a sme na ne správne pripravení. Disponujeme moderným IT systémom a veľmi efektívnym logistickým systémom, ktorý už na začiatku situácie spojenej s koronavírusom rýchlo a pružne zareagoval. Pandémia sa nášho odboru zatiaľ natrvalo nedotkla. Na trhu je zjavný rast dopytu po dieloch do ojazdených áut. Všeobecne sa teraz súdi, že autá sú najbezpečnejší dopravný prostriedok. Mnoho ľudí sa rozhodlo pre nákup nízkorozpočtových vozidiel, napr. na dochádzanie do práce, čím sa v rámci možností vyhnú verejnej doprave. Skôr či neskôr sa tieto autá dostanú do servisu. Od začiatku pandémie sme podporili tiež partnerské obchody, veľkoobchody a servisy v zavádzaní príslušných bezpečnostných pravidiel. Ale najdôležitejším faktorom, ktorý umožnil našej sieti poradiť si s vplyvom koronavírusu na každodenné fungovanie, bolo obrovské nasadenie našich obchodných partnerov, ich mimoriadna motivácia konať a boj za udržanie podnikania na stabilnej úrovni, ktorú roky budovali. Vďaka tomu sme teraz pripravení vyrovnať sa s ďalšími výzvami.

R: Ako by ste načrtli víziu rozvoja poľského popredajného trhu v najbližšej dobe, čo môžeme očakávať?

ŁK: Myslím, že situácia poľského popredajného trhu bude stabilná. Ako som už uviedol, ani cez pandémiu ľudia neprestali jazdiť autami, dokonca si ich vyberali častejšie a radšej než iné dopravné prostriedky. Navyše došlo k výraznému poklesu predaja nových vozidiel. A keď vodiči viac jazdia, znamená to, že sa ich autá omnoho viac opotrebovávajú. To je pre popredajný trh, rovnako ako pre celé odvetvie servisov dobrá prognóza. Iste bude nutné reagovať na zmeny týkajúce sa organizácie práce vo firmách alebo prispôsobiť model služieb meniacim sa preferenciám zákazníkov. Časť aktivít sa presunula na internet a táto tendencia bude pretrvávať a dokonca naberať na sile. A to je dobre, pretože to celé odvetvie poháňa. Mnohé firmy ukázali, že sa zmenám dokážu postaviť čelom a rýchlo sa prispôsobili novej realite. Také projekty, ako sú mobilné aplikácie pre zákazníkov, virtuálne prezentácie alebo napr. prenesenie časti udalostí na internet, vytyčujú smery pre budúcnosť celého odboru.

 

Pozrite si ďalšie novinky

Latest news

30 rokov v branži: 9. konferencia ProfiAuto a konferencia obchodných partnerov spoločnosti Moto-Profil
16/Okt

30 rokov v branži: 9. konferencia ProfiAuto a konferencia obchodných partnerov spoločnosti Moto-Profil

V dňoch 6. – 7. októbra tohto roku sa uskutočnilo každoročné stretnutie partnerov siete ProfiAuto, tentokrát spojené s 30. výročím jej majiteľa – spoločnosti Moto-Profil. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 450 hostí – partnerov siete, kontrahentov a dodávateľov z celej Európy. Hoci išlo o jubilejné podujatie, hlavný dôraz sa kládol na budúcnosť odvetvia, spoločnosti Moto-Profil a ProfiAuto, vrátane pripravovaného debutu nového online katalógu, rozšírenia siete o ďalšie pobočky a rozvoja vlastných značiek: ProfiPower, OYODO a JPN.
ProfiAuto hľadí do budúcnosti: 8. konferencia Partnerov siete
5/Okt

ProfiAuto hľadí do budúcnosti: 8. konferencia Partnerov siete

Ôsmy ročník konferencie ProfiAuto sa konal 24. a 25. septembra. Po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu obnovil vlastník značky - spoločnosť Moto-Profil - svoje pravidelné stretnutia s členmi siete, na ktorých okrem iného predstavil novú víziu rozvoja a odpovede na budúce výzvy na trhu s náhradnými dielmi. Špeciálnym hosťom podujatia bol Dr. Mario Herger, expert na nové technológie zo Silicon Valley a poradca mnohých svetových automobilových spoločností.
Moto-Profil je priamym obchodným partnerom Castrolu
12/Máj

Moto-Profil je priamym obchodným partnerom Castrolu

Moto-Profil a Castrol podpísali zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa Moto-Profil stal priamym obchodným partnerom značky Castrol. Zákazníkom Moto-Profilu prináša množstvo výhod, ktorí získajú oi. prístup k špecializovaným referenciám.
Zmena na pozícii predsedu správnej rady firmy Moto-Profil
30/Nov

Zmena na pozícii predsedu správnej rady firmy Moto-Profil

Michał Tochowicz sa stal predsedom správnej rady firmy Moto-Profil, jedného z najväčších distribútorov autodielov a príslušenstva v Poľsku a v stredovýchodnej Európe. Na tomto poste nahradil Leszka Żurka, jedného z troch spoluzakladateľov a dlhoročného člena správnej rady firmy.